Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Samboavtal

10 viktiga saker att tänka på när ni skriver samboavtal

Två kvinnor sitter i sängen tillsammans med en hund

1. Formkrav

Ett samboavtal ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda samborna. Samboavtalet träder genast i kraft efter undertecknandet. Det ställs inga krav på bevittning eller registrering, se därför till att avtalet förvaras på ett säkert ställe.

2. Vad är samboegendom?

Enligt sambolagen ska värdet av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk delas på hälften vid en separation. I samboavtalet anger ni vilken egendom som ska undantas från bodelning. 

3. Bostad

Har ni köpt en gemensam bostad och betalat olika mycket? Eller har en av er betalat den helt själv? Utan samboavtal delas bostaden lika vid en separation, oavsett vem som betalat. För att undvika detta: skriv ett samboavtal, samt komplettera med ett skuldebrev om ni betalat olika stora kontantinsatser men äger bostaden till lika delar. 

4. Vad som inte behöver regleras

Bil, företag, pengar på banken och annan egendom som inte är kopplad till boendet förblir var och ens, även efter att man blivit sambo.

5. Sambor ärver inte varandra

Det är i första hand den avlidna sambons barn som ärver. Har man inga barn ärver föräldrarna. Den som vill att ens tillgångar ska gå till sambon vid dödsfall behöver därför skriva ett testamente för att ändra arvsrätten. På så sätt får den kvarvarande sambon ett starkare ekonomiskt skydd om den ena sambon skulle gå bort. 

6. Vad händer med bostaden om någon dör?

Efterlevande sambo kan ta över den gemensamma bostaden. Om inget testamente är skrivet måste dock arvingarna lösas ut till den del som var den bortgångnes. Genom att skriva testamente och även teckna varsin livförsäkring där respektive sambo görs till förmånstagare, kan ni säkra en viss ekonomisk trygghet för efterlevande partner.

7. Barn

Har ni gemensamma barn eller särkullbarn går arvet efter deras förälder till dem. De har rätt att få ut sitt arv direkt. Via ett testamente kan föräldrarna be barnen att vänta med att ta ut sina arv. Men vill man att partnern ska ärva, samtidigt som särkullbarnet direkt får ut det arv han eller hon har rätt till - Då behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring.

8. Undvik konflikter

Skriv samboavtal i samband med att ni flyttar ihop. Det kan bespara er både tid och pengar samt minska risken för konflikt i samband med en eventuell framtida separation.

9. Ska ni gifta er?

Grattis! Tänk på att samboavtalet upphör att gälla om ni gifter er. Då får ni istället skriva äktenskapsförord. Har ni skrivit testamente bör ni även se över det, eftersom arvsrätten påverkas av giftermål.

10. Övriga tips och råd

Även om det inte ställs några formella krav på att samboavtal ska bevittnas, så kan det vara till fördel att ha några vittnen närvarande när ni undertecknar det.

I vår stora guide om samboavtal hittar du mer information.

Skriv samboavtal

Hos oss skriver du enkelt ett samboavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Samboavtal

Hos Lexly kan du väldigt enkelt skriva ett samboavtal själv med vårt digitala verktyg. Till fast pris. Ett individanpassat dokument skapas efter just er situation. Tjänsten är kvalitetssäkrad av jurist. Du kan också få hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Även det till fast pris. Vi hjälper dig!

Läs mer om Samboavtal
Skriv online
695 kr
Prata med jurist
0 kr

695 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt samboavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samboavtal skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte