Samboavtal

Samboavtal - Trygga er gemensamma framtid

Ett par läser på en surfplatta

Varför samboavtal?

Det spelar ingen roll om det bara är ena sambon som betalt för möbeln eller bostaden. Genom att skriva samboavtal kan sambor avtala att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla och på så sätt försäkra sig om att båda två behåller de saker som de själva betalat.

Hos oss på Lexly kan ni själv på ett enkelt sätt välja vad just ni vill ha i ert samboavtal. Välj om ni vill att saker ska bodelas eller inte, eller om bara vissa saker inte ska bodelas. Avtala bort rätten att kräva bodelning. Skriv samboavtal genom att svara på frågor gällande er situation och välj vad som ska gälla just för er.

Läs mer om samboavtal i vår stora guide

Vad är sambor?

Med sambo menas två ogifta personer i ett parförhållande och som stadigvarande bor tillsammans. För att räknas som sambor ska man ha ett gemensamt hushåll, alltså att paret delar sysslor och utgifter mellan sig.

Sambolagen ger skydd åt den "svagare" sambon när ett förhållande upphör. En sambo kan kräva en bodelning om samborna flyttar isär eller någon av samborna dör. Då delas alla möbler och hushållsartiklar som paret köpt för att använda tillsammans, oavsett vem som betalt för möblerna. Bor paret i en bostad som köpts för att bo i tillsammans ska även bostaden delas och alla hushållsmaskiner och annat som tillhör bostaden.

Rätten till bodelning gäller inte alla saker, som det gör för gifta och registrerade partners. Sambolagens bodelning rör bara gemensam bostad och gemensamt bohag, det vill säga hembostaden (hus eller lägenhet) och alla möbler, hushållsartiklar samt hushållsmaskiner. Bostaden och möblerna ska ha köpts för att användas tillsammans. Har bostad eller möbler köpts för att användas tillsammans spelar det ingen roll vem som betalat för sakerna. De kommer ingå i en bodelning och delas i hälften oavsett vem av samborna som betalat vad. Men, bodelning sker bara om ena sambon kräver det. Senast ett år efter att samborna flyttade ifrån varandra eller efter den enes bortgång kan de begära att bodelning ska göras.

Bostad och möbler som en av samborna redan hade då de bestämde sig för att flytta ihop är inte s.k. samboegendom och då gäller inte lagens bestämmelser. Sådana saker lämnas helt utanför vid en bodelning. Vill man ge sådant till varandra får man använda ett gåvobrev.

OBS! Ett samboavtal slutar gälla om man gifter sig. Som gift behöver man istället skriva ett äktenskapsförord. 

Sambons rätt att bo kvar i huset eller lägenheten

Den ena sambon kan i vissa situationer ha rätt till att överta bostaden, oavsett vem som köpt denna. Om till exempel ena sambon får vårdnaden om sambornas barn kan den sambon ha rätt att överta bostaden. En sambo kan ha rätt att överta bostaden oavsett om den från början köpts för att bo i tillsammans eller inte. Om den köpts för att bo i tillsammans ska den som övertar betala den andra sambon hälften av värdet på bostaden vid en bodelning. Om den köpts av den andre sambon utan syfte att bo i tillsammans ska den sambon som övertar bostaden betala den andre sambon vad bostaden är värd. Det är omöjligt att skriva i ett samboavtal att samborna inte ska få ta över bostaden på detta sätt.

Sambor ärver inte varandra

Det är också viktigt att tänka på att sambor inte har någon arvsrätt efter varandra. För att ärva varandra måste samborna skriva testamente, det går inte att reglera detta med ett samboavtal. Dör den ena sambon har den andra sambon, som redan nämnts, rätt att begära en bodelning och hälften av bostaden och möblerna om dessa köpts för att användas gemensamt. Den efterlevande sambon har inte rätt att ärva men har rätt att vid en sådan bodelning få minst två s.k. basbelopp. Två basbelopp är 89 600 kr år 2017. Det är därför viktigt att skriva testamente när man är sambo för att trygga varandra.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på samboavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande eller att mallen är juridiskt korrekt. Till skillnad från oss på Lexly, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår tjänst skapas och skräddarsys samboavtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Skriv samboavtal

Hos oss skriver du enkelt ett samboavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Samboavtal

Hos Lexly kan du väldigt enkelt skriva ett samboavtal själv med vårt digitala verktyg. Till fast pris. Ett individanpassat dokument skapas efter just er situation. Tjänsten är kvalitetssäkrad av jurist. Du kan också få hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Även det till fast pris. Vi hjälper dig!

Läs mer om Samboavtal
Skriv online
695 kr
Prata med jurist
0 kr

695 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt samboavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samboavtal skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte