Samboavtal

Vad måste ett samboavtal innehålla?

Ett par som ligger i en säng och skrattar

Med ett samboavtal kan ni göra undantag från att dela lika på den gemensamma bostaden och bohaget genom att ange vilka tillgångar som inte ska ingå i en eventuell bodelning. Följande behöver framgå i samboavtalet:

  1. Parternas namn och personnummer: Samboavtalet måste innehålla parternas fullständiga namn och personnummer för att kunna identifiera dem.

  2. Förteckning över undantagna tillgångar: I samboavtalet anger ni alla gemensamma och enskilda tillgångar samt skulder som ni vill undanta från sambolagen. Fundera gärna på om ni också behöver testamente. Var noga med att ange vem som äger respektive tillgång.

  3. Gemensamma tillgångar: Detta inkluderar tillgångar som förvärvats under samboförhållandet och som ägs gemensamt av samborna, men inte alltid 50/50. Det kan till exempel vara en gemensam bostad, gemensam bil eller andra stora tillgångar som införskaffats tillsammans.

  4. Underskrifter: För att samboavtalet ska vara giltigt måste båda parter ha skrivit under det. Det är bra att ha två vittnen närvarande vid underskriften, även om det inte är ett formellt krav enligt lag.

Sammanfattning

Ett samboavtal måste vara skriftligt och innehålla parternas namn, personnummer, undantag från sambolagen, en förteckning över undantagna tillgångar samt parternas underskrifter. Ett samboavtal kan hjälpa er att undvika konflikter vid en eventuell separation och ge er båda en större trygghet i er relation. Ni skriver enkelt ett juridiskt korrekt samboavtal själva online till fast pris här. 

Samboavtal

Hos Lexly kan du enkelt skriva ett samboavtal själv online eller med hjälp av en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Alltid till fast pris. 

Läs mer om Samboavtal
Skriv online
695 kr
Prata med jurist
Boka här

695 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt samboavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samboavtal skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte