Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Skilsmässa

Barnens bästa efter separationen

Ett barn sitter på sin förälders axlar i folkmassan

1. Ska ni ha fortsatt gemensam vårdnad om barnen?

Det absolut vanligaste är att föräldrar fortsätter att ha gemensam vårdnad om barnen även efter en separation. De som har vårdnad om barnet har det juridiska ansvaret och rätten att besluta i viktiga frågor om barnet. Oavsett om barnet bor mer hos den ena av föräldrarna.

Gemensam vårdnad är alltså inte samma sak som att barnen ska bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Att ha gemensam vårdnad betyder snarare att barnen har rätt till engagemang och delaktighet från båda sina föräldrar och att föräldrarna tillsammans fortsätter ta viktiga beslut om t ex var barnet ska bo, var barnet ska gå i förskola eller skola.

Forskning visar att barnens välmående ökar om båda föräldrarna är engagerade och närvarande i deras liv även efter en separation. Det är bara om barnet behöver skyddas från någon förälder p g a sjukdom, missbruk, våld eller liknande som det anses vara bättre för barnet att endast en förälder har vårdnaden efter en separation.

2. Var ska barnet bo?

En del föräldrar väljer att själva växelvis flytta in och ut från ett gemensamt boende eller så byter barnen boendeplats växelvis. Sverige har den största andelen barn i hela världen som bor växelvis med sina föräldrar. Forskning tyder på att barn som bott växelvis inte mått sämre än barn som bott tillsammans med båda sina föräldrar.

Sämst mår de barn som vuxit upp endast med en förälder eller har växt upp med mycket föräldrakonflikter (oavsett om föräldrarna bor ihop eller inte). Forskning visar att det är viktigare för barns långsiktiga välmående med en nära och vardaglig kontakt med båda sina föräldrar än att barnet bor på en och samma plats. Det finns flera alternativa upplägg för bytesdagar, hur många dagar i taget det växelvisa boendet ska vara etc. 

3. Hur ofta ska barnet träffa sina föräldrar eller andra viktiga vuxna?

Om barnet bor mest hos en av föräldrarna har barnet rätt att regelbundet träffa sin andra förälder, viktig vuxen (t ex mor- och farförälder) eller syskon. Det bästa för barnet är om umgänget kan schemaläggas så att barnet får en kontinuerlig kontakt med alla i sin familj. 

4. Vem betalar vad?

Föräldrar ska utifrån ekonomisk förmåga bidra till barnets ekonomiska behov. Om barnen bor växelvis anses båda föräldrar fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala och sörja för deras behov den tid barnet vistas hos föräldern. Inget särskilt underhållsbidrag brukar då betalas mellan föräldrarna. Istället delar föräldrarna ofta på alla kostnader och även det barnbidrag som betalas ut från Försäkringskassan. Om barnet bor mest hos den ena föräldern är den andra skyldig att betala ett underhåll till den andra föräldern för att bidra till barnets kostnader.

Föräldrar kan själva komma överens om bidragets storlek eller hur bidraget ska betalas. Vissa kommer överens om ett månadsbidrag och andra kommer istället överens om att den underhållsskyldiga föräldern bidrar genom att betala för t ex kläder, fritidsaktiviteter eller liknande. Om någon förälder vägrar att betala kan underhållsstöd, kan den förälder som har barnet boende mer hos sig, ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Lagstiftningen om barns bästa efter separation utgår från barnets rätt till sina föräldrar och inte föräldrars rätt till sina barn. Många uttrycker att den största utmaningen efter en separation är att behålla en föräldrarelation till någon som man av olika anledningar inte längre vill ha en relation med. Det är dock avgörande för barnens välmående att föräldrar kan skilja på känslorna man själv har till sitt ex och sitt barns lojala och stora kärlek till båda sina föräldrar.

Kommer ni inte överens?

Har föräldrar svårt att komma överens om vårdnad, boende, umgänge eller underhåll finns det hjälp att få för att hitta en lösning.

  • Varje kommun har en verksamhet som heter “Familjerätten”. Hos kommunen har ni rätt till kostnadsfria samarbetssamtal med en socionom som syftar till att hjälpa föräldrar att komma överens. Kontakta din kommun för att komma igång med samtalen.

  • Medling, genom att låta en oberoende och kunnig person hjälpa er medla fram en överenskommelse som blir bra för barnen. I Varannan Vecka-appen finns även duktiga medlare.

  • Domstolstvist är en sista utväg. Genom att anlita varsitt eget juridiskt ombud får föräldrar hjälp att få domstolen att ta beslut och lösa tvisten mellan er. Via hemförsäkringen ingår rättsskydd som ofta täcker delar av kostnaderna för ett juridiskt ombud. 

Lexly i samarbete med Varannan vecka

Lexly samarbetar med Varannan Vecka vars mission är att förenkla vardagen för barn och föräldrar efter separationen. Varannan Vecka-appen är full av tips och verktyg som utifrån barnets bästa underlättar föräldrarnas samarbete om barnen. Oavsett om föräldrarna har ett fungerande samarbete eller inte, underlättar appen för föräldrar att planera och kommunicera om barnen, prylarna, pengarna och fritidsaktiviteterna.

I appen kan föräldrar t ex göra schema över barndagar, lägga in viktiga händelser och lista prylar som ska med vid överlämning. Genom att samla allt om barnet på ETT ställe kan föräldrar minimera kontakterna mellan sig om de vill slippa prata med varandra eller har svårt att komma överens. Om samarbetet funkar bra är appen ett bra verktyg för planering och struktur och för att få ihop vardagspusslet med barn och prylar på olika ställen.

Läs mer om Varannan vecka här 

Kostnadsfritt samtal med jurist

Vi på Lexly hjälper till med alla dina juridiska frågor och erbjuder ett första kostnadsfritt samtal med en jurist där du får beskriva din situation och hjälp att på bästa sätt komma vidare. Boka enkelt en tid här.