Testamente

Fem anledningar till varför du bör skriva ett testamente

1. Säkerställa önskemål

Ett testamente ger dig möjligheten att bestämma hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång. Genom att tydligt ange vem som ska ärva vad, kan du säkerställa att dina önskemål om hur din egendom och tillgångar fördelas blir respekterade. Om du inte har ett testamente kommer dina tillgångar att fördelas enligt lag, vilket kanske inte alltid överensstämmer med dina önskemål.

2. Undvik rättslig tvist

Tvister om arv kan uppstå när det inte finns ett testamente, eller om testamentet är otydligt. Dessa tvister kan vara kostsamma, tidskrävande och känslosamma för dina anhöriga och vi vet att 68% av de som hamnar i en arvstvist säger upp kontakten med någon när och kär. Genom att ha ett tydligt och välformulerat testamente minskar du risken för konflikter och rättsliga tvister, vilket gör det enklare för dina nära och kära att hantera din bortgång och fördela dina tillgångar enligt dina önskemål. 

3. Utesluta arvingar

I vissa fall kanske du vill utesluta någon som annars skulle ha rätt till en del av ditt arv. Genom att skriva ett testamente kan du tydligt ange att vissa personer inte ska ärva från dig. Detta kan vara användbart om du har en ansträngd relation med en familjemedlem eller om du vill ge ditt arv till någon som inte automatiskt skulle ärva enligt lag.

4. Specifika önskemål

I ett testamente kan du även uttrycka dina önskemål gällande begravning och ceremoni, så att dina anhöriga vet vad du önskar i samband med din bortgång. Dessutom kan du använda testamentet för att ange att en del av ditt arv ska gå till en viss välgörenhetsorganisation eller att du vill donera en del av dina tillgångar till ett särskilt ändamål.

5. Skydda dina arvingar i framtiden

När du skriver ett testamente kan du ange att ditt arv ska bli enskild egendom för dina arvingar. Det innebär att arvet inte kommer att ingå i en eventuell bodelning vid en skilsmässa eller en separation. På så sätt kan du skydda dina arvingars ekonomiska intressen och se till att ditt arv inte delas med någon som inte var avsedd att få en del av det.

Sammanfattning

Att skriva ett testamente är en viktig del av att planera för framtiden och se till att dina önskemål och intressen skyddas efter din bortgång. Genom att skapa ett testamente kan du säkerställa att dina tillgångar fördelas enligt dina önskemål, undvika rättsliga tvister, utesluta vissa arvingar, uttrycka specifika önskemål och skydda dina arvingar i framtiden. 

Skriv testamente

Vill du ha kontroll över hur dina tillgångar fördelas efter din död bör du skriva ett testamente. Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte.

Utifrån dina svar skapas sedan ett individanpassat och korrekt testamente som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka juridiska dokument du kan ha behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.