Testamente

Har du koll på vem som ärver ditt bolag?

En kvinna som står på sitt kontor - LEXLY

I ärvdabalken finns regler om vilka som ärver och i vilken ordning de gör det. Mycket hänger faktiskt på den bortgångnes civilstånd. Lagen styr vem eller vilka som får ärva dig. Men bara om du inte själv gör ett aktivt val. Du kan nämligen bestämma en hel del själv. Teresa Doré, affärsjurist på Lexly, guidar dig här genom olika lösningar.

Arvsordningen - de ärver enligt lag

För ensamstående utan barn ärver föräldrarna i första hand, därefter syskon och syskonbarn. Makar ärver varandra. Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra alls. Det spelar ingen roll om ni har gemensamma barn eller har varit ihop i årtionden. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott direkt när en förälder gått bort.

– Beroende på din livssituation finns det olika alternativ som gör att du kan påverka vad som händer med företaget, menar Teresa.

Ska maken eller barnen ärva?

När någon som är gift går bort ska det göras en bodelning. Värdet av allt giftorättsgods, det vill säga all din egendom som inte är enskild, räknas in i det. Så även ditt företag. Om du dör, kommer alltså din make/ maka att ärva ditt företag i första hand. Har ni gemensamma barn ärver de företaget först när din efterlevande make eller maka också gått bort. Om du i stället vill att dina barn ska ärva det direkt vid din bortgång, ska du skriva det i ett testamente.

– Har du särkullbarn är det lite speciellt, de har nämligen alltid rätt att få ut sitt arv direkt, förklarar Teresa. Om din efterlevande make ska ärva företaget, kan du därför behöva komplettera ditt testamente med en livförsäkring så att hen har råd att lösa ut dem.

Om sambon ska ta över

– Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra. Du måste skriva ett testamente om du vill att din sambo ska ärva företaget, säger Teresa. Om du har särkullbarn och vill att sambon tar över företaget, kan en livförsäkring vara nödvändig även i detta fall.

Vill du inte att sambon ska ärva, behöver du inte göra något alls. Har du barn går ditt företag direkt till dem enligt arvsordningen.

Om du helt saknar arvingar

Om du är ensamstående, barnlös, inte har några nära släktingar och saknar testamente, går ditt ditt företag och all annan kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden. Fonden delar ut pengar till olika allmännyttiga projekt. Glada Hudikteatern, Friends och Självmordslinjen är några exempel på det. Teresa fortsätter:

– Är din sista vilja en annan, står det dig helt fritt att i ett testamente välja vem eller vilka som ska ta över företaget efter dig.

Framtidssäkra företaget

Om du vill vara säker på att företaget stannar i arvtagarens ägo, kan du skydda det genom att skriva i testamentet att det ska vara dennes enskilda egendom. Vid en eventuell skilsmässa räknas värdet av allt giftorättsgods ihop och hälftendelas mellan makarna. Allt som är angivet som enskild egendom undantas dock från bodelning. Teresa avslutar med ett extra råd till alla företagare:

– Äger du företaget tillsammans med andra, kan ni i ett aktieägaravtal bestämma att alla gifta delägare ska ha ett äktenskapsförord och i det skriva att företaget ska vara enskild egendom. Det påverkar inte arvsrätten, men skyddar företaget om någon av er skiljer sig.

Skriv testamente

Hos Lexly kan du välja att skriva testamente själv online eller låta en jurist göra det åt dig.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.