Testamente

Vad händer om det inte finns ett testamente?

En person sitter och arbetar vid sitt skrivbord

Utan testamente fördelas dina tillgångar i allmänhet till din make eller maka, dina barn eller dina föräldrar. Om du inte har någon nära familj kan dina tillgångar gå till staten. Lagen delar in arvtagarna i tre klasser, vilka utgör arvsordningen.

Första arvsklassen (barn till den avlidne)

I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, det vill säga hans eller hennes barn och barnbarn. Adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn. Alla barn ärver lika. Fosterbarn saknar arvsrätt, för att de ska kunna ta del av arvet krävs att den avlidne skrivit testamente.

Det finns ett viktigt undantag från bröstarvingars rätt att få ut sitt arv direkt efter den avlidne förälderns bortgång och det är när den avlidne varit gift. För att skydda den efterlevande maken eller makan ärver han/hon hela den avlidnes kvarlåtenskap och barnen får ärva först när även den efterlevande föräldern gått bort. 

Andra arvsklassen (föräldrar och syskon)

Arvingarna i den andra arvsklassen har bara rätt till arv om det inte finns några bröstarvingar. En förutsättning är alltså att den avlidne inte hade några barn eller barnbarn. Det är då den avlidnes föräldrar som ärver, hälften var. Om någon av föräldrarna avlidit ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den del som annars skulle ha tillfallit föräldern. 

Tredje arvsklassen (mor- och farföräldrar med flera).

Den tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar samt deras barn, det vill säga den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen. Mor- och farföräldrar ärver en fjärdedel vardera. Om någon av dessa har avlidit får dennes barn ärva den delen. Kusiner har inte någon rätt att ärva.

Om en avliden inte har några arvingar i någon av de tre arvsklasserna och heller inte skrivit något testamente går arvet till den Allmänna arvsfonden.

Skriv testamente

Vill du ha kontroll över hur dina tillgångar fördelas efter din död bör du skriva ett testamente. Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte.

Utifrån dina svar skapas sedan ett individanpassat och korrekt testamente som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar