Testamente

Varför är det så svårt med arv?

En son och hans far går i en trädgård

I denna delrapport som Lexly tagit fram i samarbete med YouGov och som undersöker vuxna svenskars relation till testamenten och arv visar det sig att arv och arvsfrågor ofta är en källa till splittrade familjer.

Pdf icon Varför är det så svårt med arv? Klicka här för att ta del av rapporten