Är en bostadsrätt alltid en lägenhet?

Nej, en bostadsrätt kan avse en lägenhet, en villa, ett radhus eller ett kedjehus.

Skriv Köpekontrakt bostadsrätt
Gå tillbaka