Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Finns det krav på vad avtalet ska innehålla?

Ja, det finns lagstadgade krav på vad avtalet måste innehålla. Köpeavtalet vid köp av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknat av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör deras stadigvarande bostad så måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den skall vara gällande. Köpeavtalet måste vara daterat och det skall tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt. Det krävs i så fall att någon av parterna väcker talan hos domstol om köpeavtalets ogiltighet.

Skriv Köpekontrakt - Bostadsrätt
Gå tillbaka