Vad är en handpenning och är det obligatoriskt?

När du köper en fastighet behöver du betala en del av köpesumman som en säkerhet, handpenningen brukar ofta vara 10 % av det totala beloppet. Att betala en handpenning är inte obligatoriskt men vanligt eftersom det verkar som en garanti för att köpet ska genomföras

Skriv Köpekontrakt för fastighet
Gå tillbaka