Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad har köparen för lagliga rättigheter?

När du köper begagnade varor är det viktigt att få med en beskrivning av varan i avtalet. I annat fall kan det vara mycket svårt att vända sig till säljaren med fel. Om varan beskrivits i avtalet och den visar sig avvika från beskrivningen, kan köparen reklamera felet. Alla fel som inte är obetydliga ger köparen rätt att rikta vissa krav mot säljaren.

Om avtalet upphävs ska varan och betalning gå åter. Båda parter får då tillbaka vad de gett motparten. Köparen måste meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet och senast inom två år från köpet. Om leveransen/överlämnandet är försenad/försenat kan köparen, om förseningen innebär betydande problem för köparen, få avtalet att upphöra. OBS! Det ovan nämnda gäller inte om parterna har skrivit något annat i avtalet. När privatpersoner handlar sinsemellan finns inget skydd i lag som går före överenskommelser. Säljare och köpare kan alltså t.ex. komma överens om att köparen inte får vända sig till säljaren med fel i varan. Detta kallas friskrivning.

Skriv Köpekontrakt allmänt
Gå tillbaka