Aktuellt

Lantmäteriet tolkar lagen om Framtidsfullmakt – god man kan behövas om en jävssituation uppstår

Två kollegor skriver och pratar under ett möte

Det kom oss till känna den 28 februari att den som får en framtidsfullmakt (fullmaktshavaren) kommer, av Lantmäteriet, att ses som jävig så fort de samäger en fastighet med den som givit fullmakten (fullmaktsgivaren). Det gäller även om fullmaktsgivaren samäger fastigheten med fullmaktshavarens make/maka/sambo eller barn.

Lexly följer detta och vill uppmärksamma våra kunder på att om en sådan situation uppstår kan en god man tillfälligt behöva utses av överförmyndarnämnden i den kommun där fullmaktshavaren är folkbokförd vid en eventuell överlåtelse av fastigheten. När överlåtelsen sedan är klar gäller framtidsfullmakten som vanligt igen.

Lexly har valt att proaktivt informera alla våra kunder som en gång skrivit en framtidsfullmakt hos oss med möjlighet att ändra i den vid behov och då lägga till en ytterligare fullmaktshavare, för att på så vis undvika en jävsituation.

Håll utkik här för nyheter i frågan och eventuella praxis och ändringar/förtydligande i lagen som kan komma som påföljd.