Aktuellt

Så påverkar den nya konsumentköplagen dig som konsument

Person bläddrar genom färgglada klädesplagg

Vad är konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller när du köper varor från ett företag. Den gäller när du köper nya såväl som begagnade eller prissänkta varor. Lagen är tvingande. Det betyder att du som konsument inte kan få sämre villkor av något företag än de som står i lagen.

Exempel på vad som regleras i konsumentköplagen:

  • reklamation
  • försenad eller utebliven leverans
  • avbeställning
  • företagets ansvar
  • ditt (konsumentens) ansvar.

 

Ordlista

  • Vite: en summa pengar som företag får böta om de inte följer förbud, ålägganden eller andra regler från myndigheter
  • Direktiv: ett mål som medlemsländerna i EU måste uppfylla

Nyheter i nya konsumentköplagen

Definitioner

Tidigare har bara haft två definitioner - "konsument” och näringsidkare”  - förklarats och specificerats i lagen. Nu finns det fler nya definitioner, bland annat definieras ”vara”.

Varor

I begreppet varor ingår nu även varor med digitala delar och varor med digitalt innehåll, till exempel operativsystem och applikationer.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätten gäller i tre år efter att en vara levererats och det påverkas inte av garantin.

Betalning med personuppgifter

Om ett företag erbjuder digitala tjänster eller digitalt innehåll gratis mot att du ger företaget rätt att använda dina personuppgifter för andra ändamål, ses det som ett konsumentköp numera. Det innebär att du omfattas av konsumenträtten fast du inte genomfört ett regelrätt köp.

Den omvända bevisbördan

Säljaren måste bevisa att fel som upptäcks inom två år inte fanns vid köptillfället. Tidigare har tidsgränsen varit sex månader. För dig som konsument innebär det alltså att säljaren måste kunna bevisa att det inte fanns några produktfel från början.

Avbeställning

Som konsument har du rätt att avbeställa varan fram tills att den kommit dig tillhanda.

Felbedömning

Den nya lagen innebär att fel bedöms utifrån två olika sorters krav:

  • subjektiva krav=de krav som finns i avtalet
  • objektiva krav=att varans funktion motsvarar dina förväntningar.

 

Garantier

Som konsument ska du få tillgång till rätt information om varan. Villkoren i garantin måste stämma överens med marknadsföringen av varan.

Marknadsföring

Du ska få samma villkor som företaget anger i sin marknadsföring, och de ska stämma överens med villkoren i garantin.

Uppsägning av avtal

Om en ändring av en vara innebär att dess funktion försämras, har du rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar.

Anmäla företag som bryter mot konsumentköplagen

Om ett företag inte uppfyller kraven i konsumentköplagen kan du anmäla det till Konsumentverket "Anmäl till konsumentverket". Enligt de nya direktiven kommer nya sanktionsavgifter för överträdelser av vissa konsumentregler att gälla.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom konsumenträtt via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.