Om oss

Ångerrätt tilläggstjänster

Meddela Lexly inom 14 dagar från det att du har gjort beställningen genom att antingen kontakta vår kundservice via telefon 0771-24 00 24, eller via mail till  eller postledes adresserat till Lexly AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm

Vill du som kund utnyttja din ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen kan du också använda dig av Konsumentverkets ångerblankett. Ladda ned den här.

En återbetalning/kreditering utförs alltid i förhållande till det ursprungliga betalsättet. Har t.ex. ett ångrat köp genomförts med kortbetalning kommer summan sättas tillbaka på det använda kortet. Detta sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att Lexly har mottagit och godkänt Kundens begäran av ångerrätten.