Certifieringar

Lexly har blivit ISO 27001 certifierade!

- För oss på Lexly är det väldigt viktigt att arbeta på ett systematiskt och effektivt sätt med informationssäkerhet i syfte att identifiera hot och förebygga risk. ISO 27001 ställer höga krav på hur vi arbetar. Genom certifieringen visar vi vårt engagemang för att ge våra kunder den högsta nivån av dataskydd och säkerhet.

- Certifieringen är ett bevis, för våra kunder, partners och medarbetare, på vårt åtagande att tillhandahålla kompatibla lösningar som säkerställer att all den data vi hanterar hanteras på ett korrekt och tryggt sätt. Jag är så imponerad av alla medarbetares engagemang och bidrag så att vi tillsammans kunnat nå denna milstolpe, säger Magnus Stein VD på Lexly.

Vad är ISO 27001?
27001 är en omfattande världsstandard för informationssäkerhet där grunden ligger i att implementera ett ledningssystem, framtagen av International Organization for Standardization (ISO). Syftet med certifieringen är att få ett kvitto på att vi hanterar konfidentiell information och känsliga personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt.

ISO 27001

Lexlys VD Magnus Stein och CTO Daniel Bernholc håller upp ISO 27001 certifieringen