Sommarkampanj! Få 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 12/8. Använd kod SOMMAR30 i kassan.

Dokumentförvaring

  • Livslång förvaring av dina juridiska dokument och viktiga handlingar.
  • Automatisk bevakning säkerställer att de kommer fram vid dödsfall.
  • I samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av viktiga dokument.

Köp online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av viktiga dokument

Läs mer

Säker förvaring och bevakning

För att undvika att dina viktiga avtal och dokument kommer bort eller förstörs samarbetar Lexly med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

Hos SBF finns dina dokument och avtal tryggt förvarade i ett kassaskåp. Dina dokument hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats.

I priset ingår automatisk bevakning som gör att dina dokument kommer fram vid dödsfall.

Så här fungerar det

  • Beställ förvaringen med jurist eller ring oss på telefon 0771-24 00 24.
  • Du får all information om hur du går tillväga skickad till dig via e-post.
  • Därefter skickar du dokumenten i original till SBF. När de mottagit dokumenten får du en bekräftelse via post.
  • Dina dokument är nu tryggt förvarade och den automatiska bevakningen säkerställer att de kommer fram vid dödsfall.

Vanliga frågor

Säker förvaring och bevakning - hur går det till?

SBF erbjuder förvaring och bevakning av viktiga dokument via tjänsten "Dokumentbevakning". Hos SBF finns dina dokument tryggt förvarade i ett kassaskåp. De hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats för dina dokument.

Dokumenten bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att vidimerade kopior kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall. När bouppteckningen sedan är registrerad kan handlingarna skickas ut i original.

Oavsett om du skrivit dina avtal hos oss eller inte, hjälper vi dig att få dem förvarade på ett tryggt och säkert sätt.

Hur går jag tillväga?

Du skickar dina dokument i original per post till SBF. När de mottagit dokumenten får du en bekräftelse skickad till dig via post. De förvarar sedan dina dokument tryggt i ett kassaskåp, antingen tills du av någon anledning vill ha dem återsända (för att du t.ex. vill göra ändringar) eller till dess att de behövs (vid dödsfall).

All praktisk information du behöver skickas till din e-post i samband med att du betalar för förvaringen i kassan.

Du betalar en engångsavgift för livslång förvaring om 1 995 kr, skriver du dina dokument eller avtal hos oss kan du välja dokumentförvaring som tillval i kassan.

Vad ingår?

I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle; exempelvis samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev. Om du skickat in dina dokument för förvaring och sedan önskar hantera dina dokument exempelvis ändra i ett befintligt dokument eller lägga till fler dokument vid ett annat tillfälle så utgår en hanteringsavgift om 495 kr per hanteringstillfälle.

500 000 användare har redan fått hjälp

Dokumentförvaring

Hos SBF finns ditt avtal tryggt förvarat i ett kassaskåp. Ditt avtal hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats för ditt avtal.

Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av viktiga dokument.

Köp online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av viktiga dokument

Läs mer