Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Förvaring av testamente

Ett testamente är endast giltigt i original och registreras inte någonstans, vilket ställer krav på hur det förvaras. Den som skrivit testamentet ansvarar själv för att testamentet förvaras på ett säkert sätt och att de efterlevande kan hitta originalet vid dödsfall.

Säker förvaring och bevakning

Att förvara testamentet på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar Lexly med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

Hos SBF finns ditt testamente tryggt förvarat i ett kassaskåp. Ditt testamente hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats.

Så här fungerar det

  • Beställ förvaringen online eller ring oss på telefon 0771-24 00 24.
  • Du får all information om hur du går tillväga skickad till dig via e-post.
  • Därefter skickar du testamentet i original till SBF. När de mottagit testamentet får du en bekräftelse via post.
  • Ditt testamente är nu tryggt förvarat och den automatiska bevakningen säkerställer att det kommer fram vid dödsfall.
Ett par som läser från en dator

Förvaring av testamente

Förvara ditt testamente enkelt och tryggt. Den automatiska bevakningen säkerställer att testamentet kommer fram vid dödsfall. Allt till en engångskostnad om 1 995 kr.

Säker förvaring och bevakning - hur går det till?

SBF erbjuder förvaring och bevakning av viktiga dokument via tjänsten "Dokumentbevakning". Hos SBF finns ditt testamente tryggt förvarat i ett kassaskåp. Ditt testamente hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats för ditt testamente.

Dokumentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att vidimerade kopior kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall. När bouppteckningen sedan är registrerad kan handlingarna skickas ut i original.

Oavsett om du skrivit ditt testamente hos oss eller inte, hjälper vi dig att få testamentet förvarat på ett tryggt och säkert sätt.

Hur går jag tillväga?

Du skickar testamentet i original per post till SBF. När de mottagit testamentet får du en bekräftelse skickad till dig via post. De förvarar sedan ditt testamente tryggt i ett kassaskåp, antingen tills du av någon anledning vill ha det återsänt (för att du t.ex. vill göra ändringar) eller till dess att det behövs (vid dödsfall).

All praktisk information du behöver skickas till din e-post i samband med att du betalar för testamentesförvaringen i kassan.

Du betalar en engångsavgift för livslång förvaring om 1 995 kr, skriver du ditt testamente hos oss kan du välja testamentesförvaring som tillval i kassan.

Kan jag även förvara andra dokument?

I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle; exempelvis samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev. Om du skickat in dina dokument för förvaring och sedan önskar hantera dina dokument exempelvis ändra i ett befintligt dokument eller lägga till fler dokument vid ett annat tillfälle så utgår en hanteringsavgift om 495 kr per hanteringstillfälle.

Så här tycker våra kunder!

Förvaring av testamente

Beställ enkelt säker förvaring av ditt testamente.