Sommarkampanj! Få 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 12/8. Använd kod SOMMAR30 i kassan.

Förvaring av testamente

  • Automatisk bevakning av ditt testamente som säkerställer att det kommer fram vid dödsfall.
  • I samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).
  • Ett testamente är bara giltigt i underskrivet original.
  • Den som skrivit ett testamente ansvarar för att det förvaras säkert och att de efterlevande hittar originalet vid dödsfall.

Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av testamente

Köp online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av testamente

Läs mer

Säker förvaring och bevakning

Att förvara testamentet på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

Ett testamente är endast giltigt i original och registreras inte någonstans, vilket ställer krav på hur det förvaras. Den som skrivit testamentet ansvarar själv för att testamentet förvaras på ett säkert sätt och att de efterlevande kan hitta originalet vid dödsfall.

För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar Lexly med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

Hos SBF finns ditt testamente tryggt förvarat i ett kassaskåp. Ditt testamente hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats.

Så här fungerar det

  • Beställ förvaringen med jurist eller ring oss på telefon 0771-24 00 24.
  • Du får all information om hur du går tillväga skickad till dig via e-post.
  • Därefter skickar du testamentet i original till SBF. När de mottagit testamentet får du en bekräftelse via post.
  • Ditt testamente är nu tryggt förvarat och den automatiska bevakningen säkerställer att det kommer fram vid dödsfall.

Vanliga frågor

Säker förvaring och bevakning - hur går det till?

SBF erbjuder förvaring och bevakning av viktiga dokument via tjänsten "Dokumentbevakning". Hos SBF finns ditt testamente tryggt förvarat i ett kassaskåp. Ditt testamente hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats för ditt testamente.

Dokumentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att vidimerade kopior kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall. När bouppteckningen sedan är registrerad kan handlingarna skickas ut i original.

Oavsett om du skrivit ditt testamente hos oss eller inte, hjälper vi dig att få testamentet förvarat på ett tryggt och säkert sätt.

Hur går jag tillväga?

Du skickar testamentet i original per post till SBF. När de mottagit testamentet får du en bekräftelse skickad till dig via post. De förvarar sedan ditt testamente tryggt i ett kassaskåp, antingen tills du av någon anledning vill ha det återsänt (för att du t.ex. vill göra ändringar) eller till dess att det behövs (vid dödsfall).

All praktisk information du behöver skickas till din e-post i samband med att du betalar för testamentesförvaringen i kassan.

Du betalar en engångsavgift för livslång förvaring om 1 995 kr, skriver du ditt testamente hos oss kan du välja testamentesförvaring som tillval i kassan.

Kan jag även förvara andra dokument?

I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle; exempelvis samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev. Om du skickat in dina dokument för förvaring och sedan önskar hantera dina dokument exempelvis ändra i ett befintligt dokument eller lägga till fler dokument vid ett annat tillfälle så utgår en hanteringsavgift om 495 kr per hanteringstillfälle.

500 000 användare har redan fått hjälp

Förvaring av testamente

Beställ enkelt en säker förvaring av ditt testamente. En fast engångskostnad. I samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av testamente

Köp online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 1995 kr

Engångskostnad för livslång förvaring av testamente

Läs mer