Hyreskontrakt egenägd bostad

När du ska hyra ut din bostad i andra hand bör du innan uthyrningen skriva ett hyreskontrakt. Ett skriftligt hyreskontrakt skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist.

Skriv online

495 kr

Med Jurist

1990kr

495 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt hyreskontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

1990 kr

Upprätta enkelt ett hyreskontrakt med jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal

Kostnadsfri trygghetskoll

När du skriver ditt avtal online erbjuder vi en kostnadsfri Trygghetskoll. Efter skrivet avtal kan du enkelt boka ett samtal direkt på bekräftelsesidan. I samtalet går vi igenom och säkerställer att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.

 

Varför hyreskontrakt egenägd bostad?

När du ska hyra ut din bostad i andra hand bör du innan uthyrningen skriva ett hyresavtal. Detsamma gäller om du ska hyra ut ett rum i din villa eller bostadsrätt, det vill säga ha en inneboende.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor
Deklarationshjälp - Lexly

Hyreskontrakt egenägd bostad

När du skriver ditt hyreskontrakt hos oss vet du att det blir korrekt och anpassat efter just din situation. 

Måste man skriva ett hyresavtal vid uthyrning av hyresrätt?

Det finns inget krav på att ha ett hyresavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom kan hyresgästen kräva ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att bestämma vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida meningsskiljaktigheter.

Krävs samtycke?

För att hyra ut en bostadsrättslägenhet krävs samtycke från föreningen.

Har man rätt att ta ut vilken hyra man vill?

Hyresvärden får ta ut en hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden. Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan är skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Räntan är inte kopplad till uthyrarens faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden.

Om den som hyr ut har lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar alltså betydelse. Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsförening och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad är det tillåtet ta ut ersättning för möbelslitage. Till skillnad från kapitalkostnaden som beräknas schablonmässigt är driftskostnaden kopplad till uthyrarens faktiska kostnader.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Hyreskontrakt egenägd bostad

Här kan du enkelt skriva ett hyreskontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt hyreskontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Skriv online

495 kr

Med Jurist

1990kr

495 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt hyreskontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

1990 kr

Upprätta enkelt ett hyreskontrakt med jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal