Köpekontrakt allmänt

Ett köpekontrakt behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja något till en annan privatperson. I kontraktet tar du med information om varan, dess skick och eventuell handpenning. Ett korrekt köpekontrakt skapar trygghet för båda parter och minskar risken för oklarheter.

Skriv online

49 kr

Med Jurist

1990kr

49 kr

På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

1990 kr

Upprätta enkelt ett köpekontrakt med jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal

Kostnadsfri trygghetskoll

När du skriver ditt avtal online erbjuder vi en kostnadsfri Trygghetskoll. Efter skrivet avtal kan du enkelt boka ett samtal direkt på bekräftelsesidan. I samtalet går vi igenom och säkerställer att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.

 

Varför köpekontrakt allmänt?

I köpekontraktet tar ni upp frågor kring varans skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpekontraktet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum. Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna och ni båda vet vad som förväntas av er.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor
Deklarationshjälp - Lexly

Köpekontrakt allmänt

Ett juridiskt korrekt köpekontrakt skapar trygghet och minskar risken för affären. När du skriver ditt avtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just din situation.

Vad har köparen för rättigheter?

När du köper begagnade varor är det viktigt att få med en beskrivning av varan i avtalet. I annat fall kan det vara mycket svårt att vända sig till säljaren med fel. Om varan beskrivits i avtalet och den visar sig avvika från beskrivningen, kan köparen reklamera felet. Alla fel som inte är obetydliga ger köparen rätt att rikta vissa krav mot säljaren. Om avtalet upphävs ska varan och betalning återgå. Båda parter får då tillbaka vad de gett motparten. Köparen måste meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet och senast inom två år från köpet.

Vad menas med riskens övergång?

Riskens övergång bestämmer vid vilken tidpunkt betalningsansvaret för båten övergår från säljaren till köparen. Parterna kan genom avtalet bestämma när riskens övergång ska ske. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av båten sker.

Vad innebär att en vara säljs i befintligt skick?

Det är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera. Om varan sålts i befintligt skick kan köparen normalt sett endast begära ersättning för fel om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och andra omständigheter hade kunnat räkna med eller om säljaren i samband med köpet lämnat felaktiga uppgifter eller struntat i att informera om väsentliga fel och brister han eller hon känner till.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Köpekontrakt allmänt

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Skriv online

49 kr

Med Jurist

1990kr

49 kr

På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

1990 kr

Upprätta enkelt ett köpekontrakt med jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal