Köpekontrakt - Bil

 • Behövs när du ska köpa eller sälja en bil. Köpekontraktet fungerar som ett kvitto och en trygghet mellan båda parter och minskar risken för onödiga konflikter.
 • Vår digitala tjänst guidar dig med information som behöver anges exempelvis information om fordonet, skicket, pris, eventuell handpenning samt hur betalning ska göras.

Köpekontrakt - bil skrivet av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

När har man nytta av ett köpeavtal för bil? 

Du har nytta av ett köpeavtal när du ska köpa eller sälja ett fordon. I köpekontraktet tar ni upp frågor kring:

 • fordonets skick
 • pris
 • när och hur betalning ska göras

Köpekontraktet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum. Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna, då ni båda vet vad som förväntas av er, men också vad ni kan kräva av motparten.

Efter köpet

När kontraktet är påskrivet och köpeskillingen är betald är det viktigt att ägarbytet också görs hos Transportstyrelsen. 

 

Så här fungerar det

 • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
 • Betala via kort eller faktura.
 • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
 • Trygghetskollen - Vi erbjuder ett kostnadsfritt samtal för att säkerställa att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.
 • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
 • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Vad behöver köparen göra innan köpet?

Innan du ska köpa en bil är det flera saker du behöver kontrollera: Du är skyldig att kontrollera att säljaren verkligen är ägare till bilen. Det enklaste sättet att göra det på är att ringa till Vägtrafikregistret. Du är även skyldig att kontrollera att den nuvarande ägaren till fullo har betalat tidigare ägare för fordonet. Det är vanligt att fordon säljs på avbetalning med äganderättsförbehåll och då får de inte säljas utan långivarens godkännande. Om fordonet är köpt av säljaren efter den 1 oktober 2001 kan du kontrollera om det finns något äganderättsförbehåll registrerat för fordonet hos Vägtrafikregistret.

Om fordonet är köpt av säljaren innan den 1 oktober 2001 måste denna kontroll göras direkt med den tidigare ägaren. Du bör också begära att säljaren uppvisar kvitto på att fordonet är fullt betalt. Du bör även kontrollera så att det inte finns några obetalda fordonsrelaterade skulder registrerade på fordonet. Med fordonsrelaterade skulder avses felparkeringsavgifter, trängselskatt och fordonsskatt. Fordonet kan nämligen tas i anspråk för att betala sådana skulder även om äganderätten övergått till någon annan. Förutom att fråga säljaren av fordonet kan du ringa till Transportstyrelsen för att kontrollera detta.

Som köpare ska du noggrant undersöka fordonets skick innan köpet. Om du då upptäcker fel och brister har du chans att få ersättning för dessa genom att förhandla ned priset. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fordonet går nämligen inte att få ersättning för i efterhand.

Behöver vi göra något mer än att underteckna köpeavtalet?

Ja, ni behöver även anmäla ert ägarbyte till Transportstyrelsen. Detta ska göras så snart som möjligt men senast 10 dagar efter att ni genomfört köpet.

Anmälan kan ske på två olika sätt, antingen så fyller ni tillsammans i uppgifter om ägarbytet på fordonets senaste registreringsbevis och skickar in det per post till Transportstyrelsen eller så gör ni detta via Transportstyrelsens app ”Mina fordon”.

Köparen ansvarar för att ha en trafikskadeförsäkring från och med dagen då fordonet bytt ägare.

Vad innebär ett återtagandeförbehåll?

När en bil eller en motorcykel har sålts på avbetalning brukar långivaren ha med ett villkor om äganderättsförbehåll. Ett äganderättsförbehåll innebär att ägaren till fordonet inte får sälja det vidare utan godkännande från långivaren. När du ska köpa en bil eller en motorcykel är det därför viktigt att kontrollera att den är fullt betald, annars riskerar du att behöva lösa den tidigare ägarens skuld eller att bilen tas i beslag för att täcka skulden.

Vad innebär det att fordonet säljs i befintligt skick?

Det är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att fordonet inte är helt felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade fordon. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera.

Om bilen exempelvis sålts i befintligt skick kan köparen normalt sett endast begära ersättning för fel om fordonet är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och andra omständigheter hade kunnat räkna med, om säljaren i samband med köpet lämnat felaktiga uppgifter som kan antas ha inverkat på köpet, eller om säljaren struntat i att informera köparen om väsentliga fel och brister han eller hon känner till och som köparen borde ha kunnat räkna med att bli informerad om.

500 000 användare har redan fått hjälp

Köpekontrakt - Bil

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Köpekontrakt - bil skrivet av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte