Köpekontrakt - Bostadsrätt

För att en försäljning/köp av en bostadsrätt ska vara giltig måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. Muntliga löften är inte bindande.

  • Ange förutsättningarna när du ska köpa eller sälja en bostadsrätt som exempelvis köpesumman, ev handpenning och tillträdesdatum.
  • Ange också ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare gällande exempelvis undersökningsplikt, upplysningsplikt, skick på bostaden, ev förbättringar på den, ansvar kring avgifter, flyttstädning, eventuella övertagande av lån.
  • När kontraktet undertecknats av båda parter är affären giltig.

Skriv online
1495 kr
Prata med jurist
0 kr

1495 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt för bostadsrätt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Köpekontrakt - bostadsrätt skrivet av jurist till fast pris 6990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför köpekontrakt för bostadsrätt?

Vid försäljning eller köp av en bostadsrätt är det viktigt att ha ett juridiskt korrekt avtal. Om formkraven i avtalet inte uppfylls är köpeavtalet ogiltigt.

 

Skatt

Tänk också på att en bostadsförsäljning troligtvis kommer att medföra skatteeffekter. Kontakta Skatteverket för mer information. 

 

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Trygghetskollen - Vi erbjuder ett kostnadsfritt samtal för att säkerställa att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Vad innebär köp av en bostadsrätt?

Ett köp av en bostadsrätt är egentligen ett köp av en andel i en bostadsrättsförening. Man köper alltså inte själva bostaden utan snarare rätten att nyttja bostaden som ingår i bostadsrättsföreningen. Det är bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten i sig.

En bostadsrätt kan avse lägenhet, villa, radhus eller kedjehus. 

Finns det krav på vad köpekontraktet för bostadsrätt ska innehålla?

Ja, det finns lagstadgade krav på vad avtalet måste innehålla. Köpeavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör deras stadigvarande bostad så måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den skall vara gällande. Köpeavtalet måste vara daterat och det skall tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt. Det krävs i så fall att någon av parterna väcker talan hos domstol om köpeavtalets ogiltighet.

Vad händer om bostadsrättsföreningen inte godkänner köparen som medlem?

Det är ett krav att köparen blir medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Medlemskapet måste köparen ansöka om omedelbart efter köpet. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner ansökan om medlemskap blir köpet av bostadsrätten ogiltigt.

500 000 användare har redan fått hjälp

Köpekontrakt - Bostadsrätt

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt för bostadsrätt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Skriv online
1495 kr
Prata med jurist
0 kr

1495 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt för bostadsrätt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Köpekontrakt - bostadsrätt skrivet av jurist till fast pris 6990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte