Köpekontrakt och köpebrev - Fastighet

När du ska köpa eller sälja en fastighet, dvs en tomt med eller utan byggnad, måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. Muntliga löften är inte bindande.

  • Ange förutsättningarna när du ska köpa eller sälja en fastighet som exempelvis köpeskilling, ev handpenning och tillträde.
  • Ange också ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare gällande exempelvis undersökningsplikt, upplysningsplikt, skick på fastigheten, ev renoveringsbehov, servitut, gällande bygg-och marklov, flyttstädning, övertagande av lån.
  • Skapande av köpebrev ingår i tjänsten.
  • Köpebrevet är ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och ett krav för att köparen ska kunna söka lagfart.

Köpekontrakt och köpebrev - fastighet skrivna av jurist

8990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför köpekontrakt för fastighet?

När köpekontraktet upprättats och undertecknats av båda parter är affären bindande. Ett köpebrev brukar upprättas i samband med att köpeskillingen erläggs. Köpebrevet fyller en kvittofunktion i de fall då betalningen sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas, köpebrevet behövs också för att söka lagfart.

 

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Trygghetskollen - Vi erbjuder ett kostnadsfritt samtal för att säkerställa att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Måste man upprätta ett köpekontrakt?

Ja, ett köpekontrakt måste upprättas enligt lag. För att köpet ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Ett muntligt avtal gäller därför inte och inte heller ett köpekontrakt som inte uppfyller formkraven.

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

I köpekontraktet framgår bland annat vad det är för fastighet som ska säljas och till vilket pris, villkor för affären och uppgifter om köparen och säljaren. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet blir som ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och används även när köparen söker lagfart hos Lantmäteriet.

Finns det krav på vad köpehandlingarna ska innehålla?

Köpekontraktet måste uppfylla vissa formkrav. Bland annat måste köpehandlingarna vara skriftliga och undertecknade av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift och fastigheten antingen är giftorättsgods eller enskild egendom på grund av äktenskapsförord samt makarnas gemensamma bostad krävs andra makens godkännande. Detsamma gäller om säljaren är sambo och fastigheten är deras gemensamma bostad. Köpeavtalet måste även vara daterat och det ska tydligt framgå vilken fastighet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt.

Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter?

Huvudregeln är att taxeringsvärdet fastställs som 75 procent av marknadsvärdet två år tidigare. 

Måste köpare undersöka fastigheten innan köp?

Köparen har en tämligen omfattande undersökningsplikt, innebärande att säljaren inte ansvarar för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning. Det är därför viktigt att köparen genomför en noggrann undersökning av fastigheten före köpet. Helst bör en sådan besiktning utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Är handpenning obligatoriskt?

När en fastighet säljs behöver köparen betala en del av köpesumman som en säkerhet, dvs handpenning. Den brukar ofta vara 10 % av det totala beloppet. Att betala en handpenning är inte obligatoriskt men vanligt eftersom det verkar som en garanti för att köpet ska genomföras

500 000 användare har redan fått hjälp

Köpekontrakt och köpebrev - Fastighet

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt för fastighet online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Köpekontrakt och köpebrev - fastighet skrivna av jurist

8990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte