Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Grön bakgrundsfärg

Köpekontrakt och köpebrev - Fastighet

När du ska köpa eller sälja en fastighet, dvs en tomt med eller utan byggnad, måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. Muntliga löften är inte bindande.

  • Ange förutsättningarna när du ska köpa eller sälja en fastighet som exempelvis köpeskilling, ev handpenning och tillträde.
  • Ange också ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare gällande exempelvis undersökningsplikt, upplysningsplikt, skick på fastigheten, ev renoveringsbehov, servitut, gällande bygg-och marklov, flyttstädning, övertagande av lån.
  • Skapande av köpebrev ingår i tjänsten.
  • Köpebrevet är ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och ett krav för att köparen ska kunna söka lagfart.

Skriv online

1495 kr

Prata med jurist

0 kr

1495 kr

På 15 min skriver du juridiskt korrekta köpehandlingar

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 5990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Kostnadsfri trygghetskoll

När du skriver ditt avtal online erbjuder vi en kostnadsfri Trygghetskoll. Efter skrivet avtal kan du enkelt boka ett samtal direkt på bekräftelsesidan. I samtalet går vi igenom och säkerställer att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.

Varför köpekontrakt för fastighet?

När köpekontraktet upprättats och undertecknats av båda parter är affären bindande. Ett köpebrev brukar upprättas i samband med att köpeskillingen erläggs. Köpebrevet fyller en kvittofunktion i de fall då betalningen sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas, köpebrevet behövs också för att söka lagfart.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Trygghetskollen - Vi erbjuder ett kostnadsfritt samtal för att säkerställa att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.
Ett par som läser från en dator

Köpekontrakt för fastighet

Ett juridiskt korrekt köpekontrakt skapar trygghet och minskar risken för affären. När du skriver ditt köpekontrakt hos oss vet du att avtalet blir korrekt och anpassat efter just din situation.

Måste man upprätta ett köpekontrakt?

Ja, ett köpekontrakt måste upprättas enligt lag. För att köpet ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Ett muntligt avtal gäller därför inte och inte heller ett köpekontrakt som inte uppfyller formkraven.

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

I köpekontraktet framgår bland annat vad det är för fastighet som ska säljas och till vilket pris, villkor för affären och uppgifter om köparen och säljaren. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet blir som ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och används även när köparen söker lagfart.

Finns det krav på vad köpehandlingarna ska innehålla?

Köpekontraktet måste uppfylla vissa formkrav. Bland annat måste köpehandlingarna vara skriftliga och undertecknade av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift och fastigheten antingen är giftorättsgods eller enskild egendom på grund av äktenskapsförord samt makarnas gemensamma bostad krävs andra makens godkännande. Detsamma gäller om säljaren är sambo och fastigheten är deras gemensamma bostad. Köpeavtalet måste även vara daterat och det ska tydligt framgå vilken fastighet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt.

Så här tycker våra kunder!

Köpekontrakt och köpebrev - Fastighet

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt för fastighet online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Skriv online

1495 kr

Prata med jurist

0 kr

1495 kr

På 15 min skriver du juridiskt korrekta köpehandlingar

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 5990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte