Skilsmässoansökan

  • Genom att svara på frågor om just er situation skapas en korrekt skilsmässoansökan tillsammans med de bilagor som är relevanta för er.
  • De färdiga skilsmässohandlingarna skickas till dig via e-post som en pdf.
  • Skriva ut handlingarna och skicka in dem till tingsrätten.

Skilsmässoansökan skriven av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Skilsmässoansökan

Att fylla i en skilsmässoansökan är inte alltid helt enkelt och ofta uppstår frågor och funderingar. Med vår digitala tjänst guidas du genom hela processen.

Genom att svara på frågor om just er situation skapas en korrekt skilsmässoansökan tillsammans med de bilagor som är relevanta för er. De färdiga skilsmässohandlingarna skickas till dig via e-post som en pdf.

Det enda du behöver göra är att skriva ut handlingarna och skicka in dem till tingsrätten.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar fyller vi i ansökan.
  • Ditt ansökan kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.

Vanliga frågor

Vem har rätt att bo kvar efter skilsmässan?

Ni kan själva komma överens om vem av er som ska fortsätta bo kvar i ert gemensamma hem efter skilsmässan. Tänk på att det är viktigt att skriva ett bodelningsavtal där fördelningen av era tillgångar specificeras.

Om någon av er ska överta den gemensamma bostaden måste även det framgå i bodelningsavtalet. Utan bodelningsavtal kommer annars Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid exempelvis en framtida försäljning.

Den som tar över bostaden måste även överta eventuella bolån. Det är därför viktigt att du får godkännande från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Vem har rätt till vårdnaden om barnen efter skilsmässan?

Huvudregeln är att ni båda kommer att fortsätta ha vårdnaden om era gemensamma barn även efter er skilsmässa, så kallad gemensam vårdnad. Ni kan dock välja att tingsrätten ska bestämma att endast en av er ska ha vårdnad om ett eller flera av barnen, så kallad ensam vårdnad. Vid vårdnadsfrågor måste hänsyn tas till barnets bästa och behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vad är skillnaden på skilsmässa och bodelning?

När tingsrätten fattar ett slutligt beslut om er skilsmässa innebär det att ni inte längre är gifta eller registrerade partners. Tingsrättens avgörande avslutar däremot inte er ekonomiska förbindelse.

När ni gifte er fick ni något som kallas giftorätt. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt - giftorätt innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa. För att rent juridiskt sätta punkt för er ekonomiska förbindelse och redogöra vem som ska ha vad efter skilsmässan måste ni göra en bodelning och skriva ett så kallat bodelningsavtal.

Man har rätt att kräva bodelning i efterhand, flera år efter skilsmässan och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut. Ofta kräver banken dessutom att ni skriver ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Vi rekommenderar därför er att skriva ett bodelningsavtal om ni är överens om hur tillgångarna ska delas mellan er. Hos oss kan ni enkelt och tryggt ett korrekt bodelningsavtal online.

En man sitter med sin dotter på en brygga

Skilsmässoansökan

Så här går det till: Du svarar på frågor om just er situation och era förutsättningar. Utifrån dina svar skapas en korrekt skilsmässoansökan tillsammans med de bilagor som är relevanta för just er. Det enda du behöver göra är att skriva ut de färdiga handlingarna och skicka in dem till tingsrätten.

500 000 användare har redan fått hjälp

Skilsmässoansökan

Med vår digitala tjänst kan du smidigt och enkelt skriva en skilsmässoansökan online. Du guidas genom hela processen och får de färdigifyllda handlingarna skickade till dig direkt via e-post.

Skilsmässoansökan skriven av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte