Villkor & policy

Kundombudsman

Vi vill alltid att du som kund ska vara nöjd med oss och våra tjänster. Det är också en självklarhet för oss att ta tillvara alla synpunkter, idéer och klagomål som vi får från dig som kund. Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Vår Kundombudsman har som uppgift att samordna och opartiskt ompröva det besked du fått. På så vis förbättrar vi våra produkter, tjänster och service - och du blir förhoppningsvis en nöjdare kund.

Om du är missnöjd med hur ditt ärende har behandlats ber vi dig att i första hand kontakta berörd jurist eller Lexly på telefon 0771 – 24 00 24 eller e-post info@lexly.se. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått.

Om du, efter kontakt med oss, inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundombudsman som tar del av ditt ärende, utreder saken och ser om det går att hitta en lösning. Vår Kundombudsman är anställd av Lexly men arbetar opartiskt.

Du är också välkommen att ge dina synpunkter på oss som företag. Vi strävar alltid efter att bli bättre och behöver därför din hjälp med att berätta vad du anser att vi är bra på samt vad du anser att vi kan göra ännu bättre.

Kontakta vår Kundombudsman

Skicka ett e-postmeddelande till kundombudsman@lexly.se och beskriv vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, varför du inte är nöjd samt hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende.

För att vi ska kunna hjälpa dig med ett personligt ärende behöver du skriva dina person- samt kontaktuppgifter: namn, personnummer, adress (inkl. postnummer och postort) samt telefonnummer (som ärendet berör).