Får giftermålet juridiska konsekvenser för ditt företag?

Hur påverkar giftermålet dig och ditt företag?

Ett giftermål innebär en hel del planering och det är många beslut som ska fattas. Men har du koll på hur giftermålet påverkar ditt företag? Det kan kännas jobbigt att prata om saker som ekonomi, äganderätt och testamente, men detta är nog så viktigt. Här informerar vi om vad giftermål innebär rent juridiskt och vilka konsekvenser det kan ha för företaget.

Vem äger vad i ett äktenskap?

Efter vigseln äger ni som tidigare era egna tillgångar och ni ansvarar var och en för era egna skulder. Men vid en eventuell separation ska värdet av allt ni äger delas lika mellan er. Det spelar ingen roll att du startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

– Äger du ett företag som du har drivit under flera år känns alternativet att dela halva företaget med din före detta make eller maka förmodligen orimligt. Har du inget äktenskapsförord är det tyvärr en verklighet och alternativet är att köpa ut maken eller makan eller kompensera på annat sätt, förklarar Josefine Ullberg, affärsjurist på Lexly.

Om företaget har många anställda eller värdefulla tillgångar kan det bli värre eftersom värdet av företaget kan vara komplicerat att fastställa.

Äktenskapsförord

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att företaget inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa. I stället för giftorättsgods utgör då företaget enskild egendom och får behållas av ägaren.

– Tänk på att man kan välja att antingen specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning eller bestämma att ingenting ska delas och att var och en behåller sitt, tipsar Josefine Ullberg.

Arv och testamente

Du och din partner kanske startade företaget tillsammans och äger lika delar. Då är det bra att veta att arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Däremot har särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, rätt att få ut arvet från sin förälder direkt, till skillnad från gemensamma barn.

– I praktiken innebär detta att om du går bort kan din make eller maka vara tvungen att lösa ut värdet av den del av företaget som särkullbarnet har ärvt av dig. Att skriva ett testamente gör att saker och ting blir så som ni tänkt er, säger Josefine Ullberg.

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord och testamente online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post.

Relaterade artiklar

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Här kan du enkelt skriva ett äktenskapsförord online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.