Äktenskapsförord

Allt om äktenskapsförord

Ett blomsterarrangemang på ett bröllop

Varför ska man skriva ett äktenskapsförord?

När två personer gifter sig blir nästan allt de äger giftorättsgods. Det innebär att makarna äger sina saker gemensamt i stället för enskilt.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni välja att all egendom eller något specifikt i stället ska vara enskild egendom. Det innebär att endast du eller din partner äger saken.

Enskild egendom delas inte vid en eventuell framtida separation. Och kan exempelvis omfatta ett fritidshus som funnits inom släkten, besparingar på ett bankkonto eller andelar i ett familjeföretag.

Läs mer om äktenskapsförord när du är företagare

Ett äktenskapsförord är alltså ett avtal som två makar skriver. I äktenskapsförordet bestämmer makarna hur deras gemensamma ekonomi ska se ut. Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig.

Ordlista

 • Giftorättsgods: egendom som makar delar på
 • Enskild egendom: egendom som makar äger enskilt
 • Bodelning: när makar delar upp egendom mellan sig
 • Arvsordning: vilka som ärver enligt svensk lag
 • Testamente: dokument som visar hur den avlidne vill att arvet ska fördelas

När kan man skriva ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan skrivas såväl före bröllopet som under äktenskapet. Men det är alltid bra att prata igenom och skriva ner hur ägandet ska se ut i ett tidigt skede.

Genom att vara tydliga med varandra från början blir det lättare att genomgå en eventuell framtida bodelning.

När äktenskapsförordet är klart ska det registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

På Lexly.se kan du skriva äktenskapsförordet själv genom att svara på några frågor. Du kan också skriva äktenskapsförordet tillsammans med en av våra jurister.

Oavsett vilket av alternativen du väljer får du ett skräddarsytt, juridiskt korrekt äktenskapsförord som är anpassat efter just er situation och era förutsättningar.

När du skriver äktenskapsförord online hos oss betalar du först i sista steget och svarar på samma frågor som juristen ställer vid ett möte.

Skriv äktenskapsförord online

Boka tid med en av våra jurister - Inledande gratis samtal

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Hos oss kan du skriva ett äktenskapsförord online för 1 195 kronor. Det tar 15 minuter att svara på frågorna och när du är klar skickar vi äktenskapsförordet till dig via post och mejl!

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

Det är upp till dig och din partner vilka saker och vilken egendom som ska vara enskild. Syftet med äktenskapsförordet är att makarna själva ska kunna bestämma vad som passar. Bland annat går det att inkludera följande:

 • All egendom som makarna äger
 • Enbart viss specifik egendom
 • Endast ena makens egendom
 • Egendom före äktenskapet
 • Framtida egendom
 • Egendom som makarna fått genom arv, gåva eller testamente.

Mer om vad som går att göra till enskild egendom i äktenskapsförordet

 • Företag går att göra till enskild egendom. Du behöver däremot skriva på olika sätt beroende på bolagsform för få med alla delar. Glöm inte att ta med pensionsrättigheterna.
 • Bostadsrätt går att göra till enskild egendom.
 • Specifika konton eller andra banktillgodohavanden går att göra till enskild egendom.
 • Om man vill göra pengar investerade i en bostad till enskild egendom rekommenderar vi att antingen göra andelen i bostaden till enskild egendom alternativt att lägga till ett skuldebrev för beloppet man vill göra till enskild egendom.
 • Det går att göra framtida avkastning till enskild egendom.
 • Om man i äktenskapsförordet bestämmer att var och en ska behålla sitt, delas inte heller sådant makarna köper i framtiden.
 • Det är riskfyllt att göra pengar till enskild egendom eftersom beloppet kan sammanblandas med giftorättsgods i framtiden. Exempelvis om du gör ett konto till enskild egendom och sedan överför pengar från ett annat konto som inte är enskild egendom.

Viktigt att veta om du köpt bostad med din partner

Kan man skriva ett äktenskapsförord i efterhand?

Ja, det går att skriva ett äktenskapsförord efter vigseln.

Formkrav för äktenskapsförord

Äktenskapsförordet ska skrivas under av båda makarna och registreras hos Skatteverket. Det är också bra att låta någon bevittna äktenskapsförordet men det är inget krav.

Behöver man registrera äktenskapsförord?

Ja, ett äktenskapsförord behöver registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Det gör man genom att man betala in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att betalningen gäller ett äktenskapsförord. Skicka sen äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

Äktenskapsförord vid dödsfall

När en person går bort delar den avlidnes anhöriga upp arvet mellan sig. Men innan arvet delas ut genomförs en bodelning.

Den ekonomiska relationen mellan maka och make reds alltså ut innan arvet fördelas.

Äktenskapsförordet reglerar hur boet ska delas ut. Med andra ord vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Allt som är giftorättsgods delas på hälften.

När arvet ska fördelas utgår man från arvsordningen eller ett testamente. Om makarna saknar barn eller endast har gemensamma barn får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse eftersom den efterlevande maken ärver den avlidna maken fullt ut, även den enskilda egendomen.

Om makarna däremot har barn sen tidigare kan ett äktenskapsförord ha betydelse för arvet.

 • Gemensamma barn – make eller maka ärver allt
 • Inga barn – make eller maka ärver allt
 • Barn sen tidigare förhållande – barnet har rätt att ärva innan efterlevande maka eller make

Vad händer med egendom man köper efter man skrivit ett äktenskapsförord?

Det beror på vad som bestäms i äktenskapsförordet. Det går att skriva att all framtida egendom eller viss framtida egendom ska vara enskild.

Vad händer ifall den ena maken har stora skulder?

Om ni inte har ett äktenskapsförord ska värdet av all er egendom delas lika mellan er vid en skilsmässa och vid dödsfall.

Om den ena maken har mer skulder än tillgångar kan det alltså betyda att ni endast delar lika på den icke-skuldsatte makens egendom.

Kan man ändra i ett äktenskapsförord?

Om ni vill ändra ert äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt och registrera det hos Skatteverket.

När ett nytt äktenskapsförord registreras gäller det på sidan av det tidigare. Därför är det viktigt att äktenskapsförorden inte säger emot varandra.

Kan man ångra ett äktenskapsförord?

Det går också att ångra det första äktenskapsförordet om båda makarna vill.

Läs alla våra artiklar om äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Hos oss skriver ni enkelt ett äktenskapsförord online eller med en av våra jurister via telefon eller videomöte. Alltid till fast pris. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Äktenskapsförord
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord skrivet av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...