Äktenskapsförord

7 fördelar med att upprätta ett äktenskapsförord - En trygghet för er båda

1. Skapar en trygg grund för er båda

Ett äktenskapsförord ger er möjlighet att tillsammans, när ni fortfarande vill varandras bästa, komma överens om hur ni vill att era tillgångar och skulder ska fördelas vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Detta skapar en trygg grund för er båda och minskar risken för oenigheter och konflikter i framtiden.

2. Förhindrar rättsliga tvister

Ett äktenskapsförord kan förhindra rättsliga tvister om tillgångar och skulder i händelse av en skilsmässa eller dödsfall. Genom att ha en tydlig överenskommelse om hur tillgångarna och skulderna ska fördelas undviker ni att hamna i långdragna och kostsamma rättsprocesser, vilket sparar tid och pengar för båda parter.

3. Möjligt att skydda den ekonomiskt svagare partnern

Ett äktenskapsförord är inte bara, som många kanske tror, till för att skydda den som går in med mest tillgångar i äktenskapet. Genom att se till att äktenskapsförordet också omfattar tillgångar som den ekonomiskt svagare parten har, kan man säkerställa att han eller hon får behålla dessa tillgångar vid en eventuell separation. Detta skapar en mer rättvis och balanserad situation för båda parter.

4. Förbättrar relationen

Att skriva ett äktenskapsförord kan förbättra relationen mellan makar genom att man skapat samsyn gällande förväntningar och överenskommelser när det kommer till ekonomi och tillgångar. När båda parter känner att deras intressen och behov respekteras, minskar risken för konflikter och missförstånd. Detta kan stärka förhållandet och bidra till en mer harmonisk och trygg samvaro.

5. Skydda företaget och pensionen

Som företagare är ett äktenskapsförord viktigt att skriva då det skyddar både företaget och pensionssparande. Om ett äktenskapsförord inte finns på plats kan annars hälften av värdet av de båda gå förlorat vid en skilsmässa. Genom att specificera hur företagets värde och pensionssparande ska hanteras i ett äktenskapsförord skyddar ni er ekonomi och ser till att företaget kan fortsätta verka även efter en separation.

6. Flexibilitet

Ett äktenskapsförord kan lätt ändras eller uppdateras i takt med livsförändringar, till exempel födsel av barn eller karriärändringar. Detta ger er möjlighet att anpassa överenskommelsen efter era aktuella omständigheter och behov, vilket bidrar till en tryggare och mer rättvis situation för båda parter.

7. Upprätthåller förmögenheter

Ett äktenskapsförord kan hjälpa till att upprätthålla förmögenheter för framtida generationer. Genom att specificera hur tillgångarna ska fördelas vid en eventuell separation eller dödsfall kan ni säkerställa att era barn och framtida generationer får ta del av förmögenheten på det sätt som ni önskar. Detta skapar en trygghet för er och era närmaste, samt bidrar till att bevara familjens ekonomiska stabilitet över tid.

Sammanfattning

Ett äktenskapsförord är ett kraftfullt verktyg för att skapa en trygg grund för er båda i äktenskapet. Genom att specificera hur tillgångar och skulder ska fördelas vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall kan ni undvika rättsliga tvister, skydda den ekonomiskt svagare parten, förbättra relationen, skydda företaget och pensionen, samt upprätthålla förmögenheter för framtida generationer. Dessutom erbjuder äktenskapsförordet flexibilitet, eftersom det kan ändras eller uppdateras i takt med livsförändringar. Sammantaget bidrar ett äktenskapsförord till att skapa en mer harmonisk och trygg relation mellan makar och ger er en stabil grund att bygga er gemensamma framtid på.

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån era svar skapas därefter ett skräddarsytt äktenskapsförord som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar

Äktenskapsförord

Kärlekens viktiga dokument. Ni kan välja att skriva detta själva med Lexlys enkla digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt er. Båda tjänsterna kan fås till fast pris. Det är tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Äktenskapsförord
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord skrivet av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte