Äktenskapsförord

Därför bör företagare skriva äktenskapsförord

En glad kvinna står i förgrunden och tittar in i kameran. I bakgrunden jobbar några vid sina skrivbord.

Vad händer med företaget vid en skilsmässa?

– Grundregeln är att värdet av alla tillgångar delas lika vid en skilsmässa. Har ni tillgångar som ni vill undanta detta så ska ni skriva ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord kan ni skriva i samband med att ni ska gifta er eller när som helst under äktenskapet. För att vara giltigt ska det registreras hos Skatteverket.

– För dig som är egenföretagare är detta extra viktigt eftersom även bolagets värde fördelas lika i samband med skilsmässa. Har du inget äktenskapsförord kan alternativet vara att köpa ut maken eller makan eller kompensera på annat sätt. Har företaget många anställda eller värdefulla tillgångar kan det bli svårt eftersom värdet av företaget kan vara komplicerat att fastställa.

En oväntad delägare

Att delägarna i ett bolag ska ha ett äktenskapsförord är något som kan skrivas in i ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal.

– Om en av delägarna skiljer sig och har missat att skriva äktenskapsförord kan bolaget plötsligt stå med maken eller makan som en ytterligare delägare i bolaget. Därför är det vanligt att man i ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal bestämmer att varje delägare måste göra andelen i bolaget till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord så att bolagsandelen inte delas vid en skilsmässa.

Det finns inget som automatiskt räknas som enskild egendom, utan det måste regleras i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Även pensionen kan delas

Det är få som vet att tjänstepensionen kan komma att ingå i bodelningen om du är egenföretagare. Eventuell tjänstepension bör därför också ingå i äktenskapsförordet.

– Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

Det spelar ingen roll att du startade företaget innan du gifte dig. All egendom som inte är enskild egendom och alltså reglerad i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev, kommer att delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Läs vår stora guide om äktenskapsförord

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Tjänsterna hos Lexly erbjuds till fast pris.

Har du frågor angående äktenskapsförord? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24, de är specialiserade på avtalsjuridik och familjerätt.