Äktenskapsförord

10 viktiga saker att tänka på när ni ska skriva äktenskapsförord

En kvinna och en man sitter nära intill varandra på en brygga och blickar ut över vattnet.

1. Formkrav 

Ett äktenskapsord ska vara skriftligt, daterat och underskrivet. Vittnen behövs inte.

2. Registrering

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. I och med registreringen blir äktenskapsförordet en offentlig handling.

Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt.

3. Giftorättsgods och enskild egendom

Utgångspunkten är att värdet av alla era tillgångar ska delas på hälften vid en eventuell framtida skilsmässa. Det ni vill undanta från hälftendelningen ska anges som enskild egendom i äktenskapsförordet. Den egendomen undantas då från bodelning, och får behållas av var och en. 

4. Gemensamma barn och/eller särkullbarn

Har ni inga eller enbart gemensamma barn, har ett äktenskapsförord inte så stor inverkan på vad som händer om någon av er går bort - efterlevande make/maka ärver hela kvarlåtenskapen. Särkullbarn har däremot rätt att få ut sin laglott direkt efter en avliden förälder. Det kan till exempel göra det svårt för den efterlevande att ha råd att bo kvar. I det här fallet är testamente och livförsäkringar viktigt att fundera över. 

5. Bostad/fastighet

Vill ni inte dela bostadens värde lika vid en eventuell separation är det viktigt att skriva ett äktenskapsförord. Äger ni bostaden till lika delar men har betalat olika mycket i kontantinsats är det viktigt att komplettera äktenskapsförordet med ett skuldebrev, för att säkerställa att den som lagt in mest också får tillbaka sin del. 

6. Företagare

Som företagare finns det ytterligare en mycket viktig aspekt när det gäller äktenskapsförord: om du skiljer dig och inte angett företaget som enskild egendom, kan din ex-partner få hälften av det. Äger du företaget tillsammans med andra, kan det via ett aktieägaravtal krävas att alla delägare har angett företaget som enskild egendom genom ett äktenskapsförord. 

7. Avkastning

Äger du en lägenhet som du hyr ut? Även om lägenheten är enskild egendom, så anses hyresintäkterna vara giftorättsgods enligt äktenskapsbalken. I äktenskapsförordet kan du ange att även avkastningen ska vara enskild egendom.

8. Ändra och återkalla

Det går att när som helst ändra eller återkalla ett registrerat äktenskapsförord. Detta kan dock inte göras ensidigt av bara ena parten, utan bådas underskrifter krävs. 

9. Jämkning

Man kan begära jämkning av ett äktenskapsförord, och det kan till och med lämnas utan avseende vid en bodelning. Anledningen kan exempelvis vara att innehållet är oskäligt, eller att förutsättningarna förändrats sedan äktenskapsförordet skrevs.

10. Övriga tips och råd

Har ni husdjur? Hur ska de tas om hand vid en eventuellt skilsmässa? I ett äktenskapsförord kan ni även bestämma vem som ska ha rätt till husdjuren. 

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån era svar skapas därefter ett skräddarsytt äktenskapsförord som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar

Äktenskapsförord

Kärlekens viktiga dokument. Ni kan välja att skriva detta själva med Lexlys enkla digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt er. Båda tjänsterna kan fås till fast pris. Det är tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Äktenskapsförord
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord skrivet av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte