Äktenskapsförord

Får du behålla ditt företag vid en skilsmässa?

Kvinna sitter på ett kontor framför en dator

Den egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska ingå i bodelningen. Allting som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och det inkluderar även företag.

Företagets värde räknas

Vid en skilsmässa kan situationen bli mer komplicerad för dig som företagare. I bodelningen ska nämligen bolagets värde räknas in, så länge bolaget inte utgör enskild egendom.

Att du har startat bolaget långt innan du gifte dig har ingen betydelse. Inte heller att du har satsat allt kapital och driver bolaget själv. Företaget måste värderas och värdet av det ska sedan delas lika mellan makarna.

Det som ofta är svårast är att bestämma värdet. Det är alltså det aktuella marknadsvärdet som ska fastställas, vilket kan vara svårt om du inte säljer bolaget. Och även om bolaget är litet kan det finnas inventarier som är värda mycket pengar.

Ditt ex som delägare?

En företagare som genomgår en skilsmässa kan behöva ta ett banklån för att klara av lösa ut sin make eller maka. Företaget kanske då får sämre utgångsläge när inte kraften längre finns att satsa, på grund av att ekonomin i bolaget blir sämre.

Ett annat alternativ är att maken eller makan får värdet i form av aktier och på det sättet blir delägare i bolaget, något varken du eller andra delägare kanske uppskattar.

Ett tredje alternativ är att maken eller makan får något vid skilsmässan som motsvarar bolagets värde - i värsta fall kan det kanske vara bostaden eller sommarhuset.

Hur du som företagare skyddar dig

För att vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa behöver du som företagare, om du är gift eller ska gifta dig, ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord kan skrivas i samband med giftermålet eller när som helst under äktenskapet. För att vara giltigt ska det registreras hos Skatteverket.

Att delägarna i ett bolag ska ha ett äktenskapsförord är också något som kan skrivas in i ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal.

Även pensionen kan delas

Det är få som vet att tjänstepensionen kan komma att ingå i bodelningen om du är egenföretagare. Eventuell tjänstepension bör därför också ingå i äktenskapsförordet.

Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

Skriv äk­ten­skaps­för­ord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon eller videomöte, helt skräddarsytt efter just era förhållanden.

Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån era svar skapas därefter ett skräddarsytt äktenskapsförord som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.