Vad händer med företaget om något oväntat inträffar?

Vad händer med företaget om något oväntat inträffar?

Som egenföretagare bör du tänka på vad som händer vid en skilsmässa eller vad som sker med företaget om du som ägare går bort. Här ger vår affärsjurist Josefine Ullberg exempel på olika scenarier och reder ut vad som gäller för dig som gift eller sambo.

Anders och Lisa är gifta. Lisa äger ett aktiebolag med 25 anställda. Vad händer med företaget om de skiljer sig?

Värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ska delas lika vid en skilsmässa.

– För att Lisa ska få behålla värdet av företaget vid en eventuell separation behöver Anders och Lisa skriva ett äktenskapsförord där de anger att företaget ska vara Lisas enskilda egendom. Det räcker alltså inte att Lisa står som ensam ägare av företaget, förklarar Josefine Ullberg.

Ett aktieägaravtal kan vara ett bra sätt för företaget att se till att alla delägare har äktenskapsförord. Om det finns ett aktieägaravtal som säger att andelarna ska vara enskild egendom riskerar Lisa att få betala ett vite till de andra aktieägarna om hon inte har skrivit ett äktenskapsförord.

Mikael och Marie är sambor och har två gemensamma barn. De äger gemensamt ett företag som omsätter drygt fem miljoner. Vad händer med företaget om Marie skulle gå bort?

Först görs i regel en bodelning där Mikael får hälften av all samboegendom (det vill säga bostad och bohag) efter avdrag för skulder.

– Eftersom sambor inte ärver varandra går sedan hela arvet till barnen. För att Mikael ska kunna ha kvar bolaget själv kan han bli tvingad att lösa ut barnen från Maries del av företaget. Om inte det är ekonomiskt möjligt kan han bli tvingad att sälja företaget, berättar Josefine Ullberg.

För att Mikael ska kunna ha kvar bolaget behöver han och Marie skriva ett testamente där de testamenterar företaget till varandra. I många fall kan det även vara nödvändigt att komplettera testamentet med en livförsäkring.

Skriv avtal

Rätt avtal skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er. Hos oss skriver du enkelt avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

När du skriver ditt avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Här kan du enkelt skriva ett äktenskapsförord online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.