Bodelning sambor - hur går det till och vad ingår?

Den egendom som sambor äger tillsammans kallas samboegendom. I den ingår den gemensamma bostaden och det bohag som anskaffats för gemensamt nyttjande. Sambor som ska separera behöver inte enligt lag upprätta ett bodelningsavtal, men det finns flera fördelar med att göra det.

Bodelningsavtalet är nämligen ett juridiskt bevis på att ni inte längre har några gemensamma ekonomiska förehavanden. Det visar även vem ska ska få vad av den gemensamma samboegendomen. Ofta kräver också banker ett bodelningsavtal för att ni ska kunna ta nya bostadslån på egen hand.

Vad ska tas upp i ett bodelningsavtal? 

I bodelningsavtalet ska samboegendomen och eventuella skulder kopplade till den tas upp. Bostad, möbler, husgeråd, elektronik m.m. som köpts under samboförhållandet för gemensam användning ska listas. Bohag m.m. som köpts innan ni blev sambor räknas inte med, det behålls av den part som köpte det.
Samboegendomens värde minus eventuella skulder hörande till denna utgör det värde som ska delas lika mellan parterna. Sambolagen (som främst reglerar vad som gäller när sambor separerar) bryr sig inte om vem som betalat den gemensamma bostaden eller bohaget, och heller inte vem som faktiskt är ägare.

Ett exempel när det gäller bostad:

Du bodde i och ägde en bostad när du träffade din partner. Efter ett tag flyttar denna in till dig och ni blir sambor. Om ni sedan separerar räknas den bostaden inte som samboegendom. Om du däremot köper och betalar för en ny bostad där avsikten är att ni ska bo tillsammans, kommer den bostaden att räknas som samboegendom. Enligt sambolagen ska värdet av den bostaden delas lika med er om ni senare väljer att separera.

Sambor kan avtala bort sambolagens likadelningsprincip med ett samboavtal.

Om det är svårt att komma överens om hur samboegendomen ska fördelas, kan man begära en bodelningsförrättare från tingsrätten. Denne gör då en officiell bodelning. Parterna har solidariskt betalningsansvar för bodelningsförrättarens arvode.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.