Att skriva skuldebrev mellan privatpersoner

Ett skuldebrev fungerar som ett kvitto för den som lånat ut. Ett skuldebrev mellan privatpersoner behövs när en person lånar ut pengar till en annan. Ett skuldebrev behöver du även om du står ensam på ett lån som någon annan nyttjar.

I skuldebrevet anger utlånaren hur och när skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på begäran från den som lånat ut eller på ett visst datum. Man kan även bestämma att skulden ska delbetalas. Den kan t.ex. delbetalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. På vilket sätt skulden ska betalas (genom kontoinsättning, kontant osv.) bestämmer den som skapar skuldebrevet.

Långivaren kan kräva någon form pant - en säkerhet - för lånet av låntagaren. Denna måste traderas (överlämnas) till långivaren för att fungera som säkerhet för lånet. Om t.ex. en klocka lämnas som pant, ska den behållas av långivaren tills lånet betalats till fullo.

Det finns vissa formalia som ett skuldebrev måste uppfylla:


- Det ska vara skriftligt
- Det ska framgå vem som är utgivare (låntagare/borgenär) och att denne erkänner
- Både långivare (gäldenär) och låntagare (borgenär) ska som regel skriva under
- Skuldebrevet ska bara beskriva den fordran som långivaren har på låntagaren: det ska vara en ensidigt löfte om att betala en viss penningskuld.

Skuldebrev kan även kallas för låneavtal eller kreditavtal

Enkelt eller löpande skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev utfärdas till en specifik låntagare. Den som gett lånet kan inte ge någon annan rätten att kräva tillbaka lånet från låntagaren utan att informera denne om vem den nye skuldebrevsinnehavaren är.
Ett löpande skuldebrev kan däremot överlåtas, alltså säljas eller ges bort. Här finns det två varianter:
Innehavarskuldbrev: Den som innehar skuldebrevet tar helt enkelt över fordran på låntagaren från den förre långivaren.

Orderskuldebrev: Den som har skuldebrevet i sin ägo måste kunna visa upp ett kvitto på att den köpt eller fått det av den förre innehavaren.

Avbetalningar som görs på skulden antecknas på skuldebrevet. När skulden är betald till fullo, bör låntagaren kräva tillbaka skuldebrevet och riva det.

Mer information om skuldebrev hittar du i vår guide.

Skriv skuldebrev

Hos oss skriver du enkelt ett skuldebrev online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24