Skuldebrev

Allt om skuldebrev

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en handling som visar på att någon är skyldig någon annan pengar. Skuldebrevet är också ett löfte på att skulden kommer att betalas.

Själva lånesumman ska tydligt framgå av skuldebrevets innehåll. Även lånevillkoren ska vara med. Det kan exempelvis vara krav på ränta, amortering och övriga avgifter.

Eftersom viktig information om lånet finns med i skuldebrevet är det även viktigt att noga läsa igenom innehållet.

När behövs skuldebrev mellan privatpersoner?

Ett skuldebrev behövs när en person lånar ut pengar till en annan. Ett skuldebrev behöver du även om du står ensam på ett lån som någon annan nyttjar.

Vad behöver finnas med i ett skuldebrev?

Hur skuldebrevet ser ut beror på vilket lån det rör sig om samt vilka personer skuldebrevet avser. Men vanligtvis brukar ett skuldebrev innehålla följande:

 • Lånesumman
 • Återbetalningstid
 • Långivare och låntagare
 • Eventuella betalningsvillkor
 • Eventuella villkor för sen betalning
 • Om ränta ska utgå och med hur mycket
 • Signaturer och datum

Hur och när ska skulden betalas?

I skuldebrevet bestämmer man hur och när skulden ska betalas. Exempelvis går det att bestämma följande:

 • Att hela skulden ska betalas på begäran från den som lånat ut
 • Att hela skulden ska betalas tillbaka ett visst datum
 • Att skulden ska delbetalas, exempelvis månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Det går också att bestämma om skulden ska betalas genom exempelvis kontoinsättning, swish eller kontant.

Hur gör man vid delbetalning?

Varje gång en betalning sker bör det antecknas på skuldebrevet.

Det minskar risken för att låntagaren ska kunna krävas på samma belopp ännu en gång i de fall skuldebrevet säljs eller ges bort till någon annan än den ursprunglige långivaren.

Hur gör vi när skulden är betald?

När skulden betalas av ska det antecknas på skuldebrevet. Låntagaren bör även kräva tillbaka skuldebrevet och riva detta.

Ordlista - Skuldebrev

 • Borgenär – den som lånat ut pengar
 • Långivare – den som lånat ut pengar
 • Fordran - En rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis pengar) av en annan person
 • Gäldenär – den som är skyldig pengar
 • Låntagare – den som är skyldig pengar
 • Preskription - borgenären förlorar rätten att kräva in skulden
 • Preskriptionsavbrott - preskriptionstiden räknas om från början
 • Revers – skuldebrev

Måste ett skuldebrev förnyas?

För att ett lån inte ska preskriberas måste ett så kallat preskriptionsavbrott ske med jämna mellanrum.

Ett preskriptionsavbrott kan till exempel ske genom att skuldebrevet förnyas. Det kan också ske genom att låntagaren betalar av en del av lånet eller får en skriftlig påminnelse om skulden från långivaren.

Vid ett preskriptionsavbrott förnyas preskriptionstiden. Preskriptionstiden för fordringar mellan privatpersoner är tio år.

Kan man begära ränta på skulden?

Ja, den som lånar ut pengar har rätt att kräva ränta på skulden om det har skrivits in i skuldebrevet.

Har man kommit överens om en återbetalningstid som låntagaren inte följer har långivaren rätt till ytterligare ränta om det framgår i skuldebrevet.

Viktiga saker att tänka på

 • Förvara skuldebrevet på ett säkert och tillgängligt ställe!
 • Använd er av två skriftliga skuldebrev och anteckna ny information, som delbetalningar, på båda skuldebreven. När skulden är betald ska båda skuldebreven förstöras. Det är viktigt att hålla koll på alla händelser rörande skulden!
 • Fundera på hur lång tid låntagaren på sig att betala tillbaka skulden, om ränta skall utgå samt hur försenade betalningar skall behandlas.

Jag ska låna ut pengar till mitt barn, vilket avtal behövs?

Om du ska låna ut ett större belopp är det viktigt att skriva ett skuldebrev.

Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för dig som lånat ut. I skuldebrevet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till.

Vad är skillnaden mellan ett löpande och ett enkelt skuldebrev?

Det finns två olika typer av skuldebrev: enkelt och löpande.

 • Enkla skuldebrev riktas mot en specifikt namngiven person eller ett företag. Det är endast den namngivna personen i skuldebrevet som kan kräva betalning av låntagaren. Enkla skuldebrev är vanligast mellan privatpersoner och är inget värdepapper.
 • Löpande skuldebrev ger i stället långivaren rätten att sälja eller ge bort skuldebrevet utan låntagarens vetskap, och kan alltså ses som ett värdepapper. Den som övertar ett löpande skuldebrev kallas för ägare.

Det finns även två varianter av löpande skuldebrev: Innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

 • Innehavarskuldebrev innebär att den nya ägaren kan kräva betalning genom att endast uppvisa skuldebrevet.
 • För orderskuldebrev måste den nya ägaren även visa kvitto på att den har fått eller köpt skuldebrevet från den tidigare ägaren.

Måste man bevittna ett skuldebrev?

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Det kan däremot vara bra att ha med någon som bevittnar skuldebrevet så att:

 • Vittnet kan styrka att underskriften är äkta vid en eventuell tvist
 • Styrka att båda låntagaren undertecknat skuldebrevet av fri vilja

Det finns inga krav på vilka som får vara vittnen. Men det finns vissa riktlinjer som kan vara bra att följa:

 • Att två vittnen som närvarar samtidigt
 • Att vittnena är över 15 år
 • Att vittnena är vid sina sinnes fulla bruk
 • Att vittnena inte är släkt


Ett vittne bör skriva under skuldebrevet med ett namnförtydligande samt personnummer. Även datum för signering kan framgå.

Vad kostar ett skuldebrev?

Hos oss kan du välja om du vill upprätta ett skuldebrev på egen hand med vår onlinetjänst för 895 kronor eller om du vill få hjälp av en jurist för 3 990 kronor.

Hur skriver man ett skuldebrev?

Du svarar på några frågor, och utifrån dina svar skapas ett skuldebrev som är anpassat efter just er situation och era behov.

Om du väljer att skriva skuldebrevet online hos oss finns två alternativ:

 • Ett skuldebrev mellan privatpersoner
 • Ett skuldebrev för olika kontantinsatser

Hur många exemplar ska man ha av ett skuldebrev?

Långivaren och låntagaren bör ha varsitt exemplar. Båda exemplaren ska vara undertecknade av låntagaren.

Är skuldebrev och pantbrev samma sak?

Nej, ett pantbrev kräver en säkerhet i utbyte mot ett lån. Pantbrev används ofta vid bolån och bostaden utgör då säkerheten.

Ett skuldebrev är ett medgivande från en låntagare att den är skyldig en långivare pengar.

Hur pantsätter jag en fastighet som säkerhet för lånet?

Om du vill använda en fastighet som säkerhet för ett lån räcker det inte med att endast skriva ett skuldebrev. Du måste även ansöka om inteckning av fastigheten hos Lantmäteriet.

Endast fastighetens ägare kan pantsätta fastigheten.

Hur pantsätter jag ett fordon eller annan lös egendom som säkerhet för lånet?

Huvudregeln när det gäller fordon och annan lös egendom, som till exempel smycken och möbler, är att de måste överlämnas till långivaren för att fungera som säkerhet för lånet.

När lånet är betalat ska låntagaren få tillbaka sakerna.

Varför skuldebrev för olika kontantinsatser?

När ni står på lån och kontrakt till lika delar men betalat olika mycket i kontantinsats behövs ett skuldebrev.

Det är för att säkerställa att den som betalat mer även får tillbaka en större andel vid en separation eller skilsmässa.

Varför räcker det inte med att bara skriva ett samboavtal/äktenskapsförord?

I ett samboavtal och äktenskapsförord går det inte att bestämma hur många procent av en sak respektive partner ska få framöver. Det går endast att bestämma om det man redan äger ska delas lika eller inte.

Om bostaden ägs av båda partnerna är det alltså inte möjligt att avtala i ett äktenskapsförord eller samboavtal om att den ena ska får mer än den andra vid en försäljning.

Varför räcker det inte med att bara skriva ett skuldebrev?

Om ni är gifta måste den partner som har betalat mest i kontantinsats göra skuldebrevet i sig till enskild egendom. Annars delas skuldebrevet lika vid en separation.

Även samboavtal kan vara viktigt. Anledningen är att skuldebrevet är en värdehandling kopplad till bostaden och således samboegendom. Det innebär att skuldebrevet delas 50–50 mellan er så att långivaren bara får tillbaka hälften av det man skulle ha fått enligt skuldebrevet.

 

Läs alla våra artiklar om skuldebrev

Skuldebrev mellan privatpersoner

Här kan du enkelt skriva ett skuldebrev mellan privatpersoner online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt skuldebrev som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.

Läs mer om Skuldebrev mellan privatpersoner
Skriv online
895 kr
Prata med jurist
Boka här

895 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt skuldebrev

Skriv online
Du betalar i sista steget

Skuldebrev mellan privatpersoner skrivet av jurist till fast pris 3990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...