Skuldebrev

Att skriva skuldebrev avseende kontantinsats

Bild på husfasad med balkonger i solsken

Räkna ut fordran vid olika kontantinsatser

Om ni ska äga eller äger bostaden 50/50, men betalat olika mycket i kontantinsats ger vi här ett exempel på hur man räknar ut skulden:

  • Make/sambo 1 har lagt 300 000 kr i kontantinsats.
  • Make/sambo 2 har lagt 50 000 kr i kontantinsats.

Skillnaden mellan kontantinsatserna räknas ut:

300 000 kr - 50 000 kr = 250 000 kr

Skillnaden (differensen) delas därefter med två:

250 000 kr / 2 = 125 000 kr

Detta innebär att make/sambo 1 (som betalat mest i kontantinsats) har lånat ut 125 000 kr till make/sambo 2. Fordran är alltså 125 000 kr.

Olika kontantinsatser - äkta makar

Äkta makar som köper bostad och betalar olika stora kontantinsatser ska reglera detta med både äktenskapsförord och skuldebrev. 

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.

Olika kontantinsatser - sambor

Enligt sambolagen hälftendelas värdet av en bostad som köpts för gemensamt bruk vid en separation. Detta gäller även om den ena sambon betalat hela eller en större del av kontantinsatsen. Eftersom sambolagen till stora delar är dispositiv (ej tvingande) kan hälftendelning avtalas bort. Som sambor måste ni upprätta både ett skuldebrev och ett samboavtal för att detta ska ske. Skuldebrevet blir inte giltigt utan ett samboavtal.

Tänk på att ett samboavtal inte kan registreras någonstans! Se därför till att det förvaras på ett säkert ställe.

Andra sätt att reglera olika kontantinsatser

Det går att reglera olika kontantinsatser på andra sätt. Ett exempel är att makarna/samborna får olika ägarandelar i bostaden, utifrån hur mycket respektive part betalat i kontantinsats. Både vinst och förlust vid en försäljning delas då utifrån de olika ägarandelarna. Även här behövs samboavtal eller äktenskapsförord, annars delas bostadens värde på hälften mellan både sambor och gifta par.

Skriv skuldebrev

Hos oss skriver du enkelt ett skuldebrev online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Skuldebrev för olika kontantinsatser

Här kan du enkelt skriva ett skuldebrev online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt skuldebrev som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Skuldebrev för olika kontantinsatser
Skriv online
895 kr
Prata med jurist
Boka här

895 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt skuldebrev

Skriv online
Du betalar i sista steget

Skuldebrev för olika kontantinsatser skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte