Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m. 31/1 2023.

Pensioner och bodelning

Det finns tre huvudsakliga typer av pension

  • Allmän pension - till exempel sjukpension och statlig pensionsersättning
  • Tjänstepension - en pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar
  • Privat pensionssparande - när någon sparar själv i till exempel aktier eller fonder

Formellt kallas dessa pensioner för pensionsrättigheter. Alla avgifter som du, direkt eller indirekt, betalar in till pensionssystemet ger dig pensionsrätter.

Vilka pensioner ska ingå i bodelningen?

Allmän pension - Ska INTE ingå i en bodelning. Den tillhör en specifik person och kan inte överlåtas till någon annan.

Tjänstepension - Antingen äger arbetsgivaren eller den anställde försäkringen. Om den ägs av arbetsgivaren ska den normalt inte tas med i en bodelning. Den kan nämligen i sådant  fall inte överlåtas. Ägs den av den anställde, eller av bolag som den anställde har ett stort inflytande i ska tjänstepensionen som huvudregel ingå i bodelningen.

Det finns olika sätt att lägga upp en tjänstepension - vem som äger den och vem som kan förfoga över den. Det som avgör om tjänstepensionen ska ingå i bodelningen eller inte, är om den anställde själv kan förfoga över försäkringen.

Har pensionen redan betalats ut, ingår den automatiskt i giftorättsgodset och ska ingå i bodelningen.

Privat pensionssparande - I princip ska ett privat pensionssparande ingå i en bodelning. Det finns dock situationer när denna princip kan frångås, till exempel kan ena maken ha sämre ekonomiska förutsättningar. Då kan beloppet som ska ingå i bodelningen jämkas. Det kallas även för skevdelning och innebär att den part som har sämre ekonomiska förutsättningar får behålla mer av sin del av giftorättsgodset (i detta fall sitt pensionssparande).

Vad händer med pensionen om ena maken dör?

Avlider den ena maken ska den efterlevande makens innestående pensioner som huvudregel inte ingå i bodelningen som görs efter dödsfallet. Undantag kan göras för att trygga den efterlevande makens försörjningsmöjlighet. När det gäller tjänstepension och privat pensionssparande kan man hos de flesta aktörer välja till ett efterlevandeskydd till särskilt utsedd förmånstagare. Oftast maka/make/sambo/efterlevande barn.