Bodelningsavtal

Vikten av bodelningsavtal för både gifta och sambor vid separation

En ensam man sitter på ett tåg

Detta gäller för sambor vid bodelning

Det är endast samboegendom och eventuella skulder kopplade till samboegendomen som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas permanentbostad och bohag (exempelvis möbler, husgeråd och elektronikprylar) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte som samboegendom och får behållas av var och en.

Vid bodelning delas samboegendomens värde (sedan avdrag gjorts för eventuella skulder) lika mellan dig och din partner. Sambolagen tar inte hänsyn till vem som faktiskt äger eller har finansierat den gemensamma bostaden eller bohaget. Vill man inte att bodelning ska göras i enlighet med sambolagen bör man upprätta ett samboavtal. Bodelning kan begäras upp till ett år efter det att du och din sambo har flyttat isär.

Detta gäller för gifta vid bodelning

Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningsavtalet. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år framöver och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.

Våra jurister får ofta frågor kring bodelning. Här ger vi tre korta tips och fakta för att trygga dig och din partner vid en separation eller skilsmässa:

  • Vid en skilsmässa eller separation rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.
  • Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling.
  • För att du ska få överta en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella bolån. Det är därför viktigt att du får ett godkännande från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Mer information om bodelningsavtal.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vårt digitala verktyg hjälper dig med:

  • Att räkna ut hur mycket respektive part har rätt till.
  • En korrekt uppställning av alla poster i bodelningsavtalet.
  • Att specificera den egendom som ska ingå i bodelningen.
  • Att avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen och inte.
  • Hur ni räknar fram och drar av eventuell skatt.


Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation. 

Relaterade artiklar

Bodelning - Sambor

När man som sambo separerar är det klokt att skriva ett bodelningsavtal anpassat efter er situation och som sätter punkt för er ekonomiska förbindelse. Skriv ett själva med Lexlys digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör arbetet åt er. Fast pris online eller första mötet med jurist gratis. Tryggt, säkert och korrekt. 

Läs mer om Bodelning - Sambor
Skriv online
1795 kr
Prata med jurist
Boka här

1795 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bodelningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - sambor skrivet av jurist från 7490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte