Gåvobrev

10 viktiga saker att tänka på när du skriver gåvobrev

En mamma, pappa och två döttrar skrattar

1. Formkrav

Gåvobrevet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av både gåvogivaren och gåvotagaren.

2. Typ av egendom

För lös egendom (möbler, tavlor och liknande) krävs inget gåvobrev. Är egendomen av högre värde bör dock ett gåvobrev skrivas. För fast egendom (tomtmark, hus, bostadsrätt) är gåvobrev ett krav.

3. Innehåll

Oavsett om gåvobrevet avser lös eller fast egendom, ska det innehålla givarens namn, mottagarens namn och en noggrann beskrivning av gåvan samt eventuella överlåtelsevillkor.

Gäller gåvan fast egendom är kraven högre:

  • Formkraven under punkt 1 ska vara uppfyllda.
  • Gåvobrevet ska bevittnas.
  • Egendomen ska beskrivas noga (kom ihåg fastighetsbeteckningen!)
  • En överlåtelseförklaring ska skrivas in i gåvobrevet - det är en mening som beskriver att du överlåter egendomen som en gåva samt hur stor del av egendomen gåvan avser.
  • Mottagaren ska skicka gåvobrevet till Lantmäteriet för att registrera sig som ägare och ansöka om lagfart. När detta är gjort, är gåvan giltig.
  • Avser gåvan en bostadsrätt, måste bostadsrättsföreningens namn samt lägenhetsnummer framgå. Mottagaren måste även godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska anses giltig.
  • Om givaren är gift eller sambo, ska även partnern godkänna gåva avseende fast egendom.

4. Villkor

I gåvobrevet är det möjligt att villkora gåvan. Det kan exempelvis innebära att gåvan och eventuell avkastning från den ska vara mottagarens enskilda egendom. Gåvan ingår då inte i en framtida bodelning och får behållas av mottagaren vid en eventuell framtida skilsmässa. 

5. Bevittning

Ett gåvobrev som avser lös egendom behöver inte bevittnas enligt lag, men vi rekommenderar att det ändå görs. Avser gåvobrevet fast egendom krävs bevittning.

6. Förvaring

Även om gåvan gäller fast egendom som ju ska skickas in till Lantmäteriet, innebär det inte att gåvobrevet förvaras där. Se därför till att det förvaras på ett säkert ställe.

Läs mer om dokumentförvaring

7. Gåva till barn

Ger du en gåva av större värde till ditt barn ska den i regel ses som ett förskott på arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Med gåvobrevet kan du bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv, om det är vad du tänkt dig.

8. Gåva till maka/make

Är det endast fråga om en tillgång är det ofta lämpligast (och enklast) med ett gåvobrev. Om ni däremot ska överlåta flera tillgångar, dela upp lån och omfördela äganderätt, bör ni istället upprätta ett bodelningsavtal.

Gåva mellan makar ska registreras hos Äktenskapsregistret hos Skatteverket. Syftet med detta är att skydda givarens eventuella långivare.

9. Gåva mellan sambor

En gåva mellan sambor avseende lös egendom behöver inte registreras. Är gåvan fast egendom ska den registreras hos Lantmäteriet.

10. Var noggrann!

Ett väl genomtänkt och upprättat gåvobrev innebär att eventuella konflikter kring gåvan ofta kan undvikas i framtiden. 

Skriv gåvobrev

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt gåvobrev som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. 

Gåvobrev

När du vill ge bort en värdefull gåva är det också värdefullt att skriva ett gåvobrev. Du kan göra det själv med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig.  Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Gåvobrev
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt gåvobrev

Skriv online
Du betalar i sista steget

Gåvobrev skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte