Gåvobrev

Allt om gåvobrev

En bild på en äldre dam och en yngre tjej vid ett middagsbord

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en juridiskt bindande handling som bevisar att en gåvogivare önskar ge en gåva till en gåvomottagare.

Kan man ha med villkor i ett gåvobrev?

Ja, det går att villkora gåvan om man så önskar. Exempelvis går det att ange att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan inte utgöra förskott på arv.

Ordlista - gåvobrev

 • Anskaffningsvärde – det belopp något köpts för
 • Enskild egendom – det som en person äger i ett äktenskap
 • Giftorättsgods – det som båda äger i ett äktenskap
 • Gåvogivare - den som ger bort en gåva
 • Gåvomottagare - den som får en gåva
 • Gåvoutfästelse – att lova att ge bort något
 • Gåvobrev – dokument med löfte om att ge bort något
 • Utmätning – när kronofogden tar något för att betala en persons skulder
 • Äganderätt – den som juridiskt äger något

Hur skriver man ett gåvobrev?

För att ett gåvobrev ska vara giltigt måste vissa krav uppfyllas. Därför är det bra att ta hjälp av en jurist när du skriver det.

Bland annat krävs:

 • en tydlig beskrivning av gåvan
 • eventuella särskilda villkor och underskrifter av givare och mottagare.

 

Vid formulering av gåvobrev finns det även många regler att ta hänsyn till, exempelvis:

 • Ibland krävs samtycke från den du är gift med om gåvan utgör giftorättsgods
 • En gåva mellan makar ska registreras hos Skatteverket.

Vad ska ett gåvobrev innehålla?

 • Gåvogivare
 • Gåvomottagare
 • Egendomen ska vara noggrant beskriven
 • Överlåtelseförklaring
 • Villkor för överlåtelse (om sådana finns)
 • Underskrift för bägge parter
 • Ort och datum
 • Bevittning av tredje part, men bara om det är en fastighet som överlåts.

Vad kostar gåvobrev?

Hos oss kostar det 1 195 kronor att själv skriva ett gåvobrev online, och 3 490 kronor om du vill göra det tillsammans med en jurist!

Vem kan bevittna ett gåvobrev?

Det finns inget krav på bevittning eller vem som ska vara vittne för att gåvan ska vara juridiskt bindande.

Att låta gåvobrev bevittnas har däremot fördelar ur bevissynpunkt, eftersom det då finns vittnen som kan intyga gåvans riktighet vid eventuell tvist.

När behövs gåvobrev?

När man ger en gåva av större värde behöver man ofta ett gåvobrev. Men det är inget krav om du exempelvis ger bort en bil, en tavla eller en servis. Däremot kan det ändå vara bra av olika anledningar:

 • För att mottagaren ska kunna visa på äganderätten
 • Om du har ställt ett särskilt villkor för gåvan.

 

Om du däremot ger bort en fastighet eller en bostadsrättslägenhet måste du skriva ett gåvobrev!

Var registreras ett gåvobrev?

Gåvor mellan makar kan registreras hos Skatteverket, och vissa gåvor måste godkännas för att vara giltiga.

 • För fastigheter måste gåvomottagaren söka lagfart och inskrivning hos Lantmäteriet för att gåvan ska vara giltig.
 • För bostadsrätter måste gåvomottagaren ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig.

 

När bör ett gåvobrev registreras?

En gåva mellan makar med ett högt värde behöver registreras. Annars kan gåvan komma att utmätas för gåvogivarens skulder.

För att registrera gåvan ska du:

 • Lämna in gåvobrevet till Skatteverket
 • Gärna med två bevittnade kopior

 

Om gåvan är en fastighet behöver du också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet.

Är ett löfte om att ge bort en gåva bindande?

Det finns två sätt för att bli tvungen att ge bort något.

 • Antingen genom att man skriver en gåvoutfästelse eller ett gåvobrev där man uttrycker ett löfte om att ge bort en gåva
 • Eller genom att man inför en större skara personer, vid ett högtidligt tillfälle, uttalar löfte om att ge bort en gåva.

 

Om du lovar att ge bort något på sätten ovan kan du alltså inte ångra dig.

Vad gäller utan gåvobrev?

Skriver man inget gåvobrev blir en gåva giltig först när den har överlämnats till mottagaren. Innan dess spelar det alltså ingen roll vad givaren lovat.

När mottagaren fått gåvan kan givaren inte längre ångra sig.

Har gåvan däremot utlovats muntligt under ett högtidligt tillfälle med en grupp personer som vittnen, gäller det muntliga löftet och gåvogivare kan inte utan vidare ångra detta.

Kan jag göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?

Ja, du kan i gåvobrevet bestämma att gåvomottagaren inte får sälja, byta eller ge bort gåvan. I sådant fall är gåvan är skyddad mot utmätning och oavsett hur skuldsatt gåvogivaren blir.

Om du däremot försätts i personlig konkurs kan konkursförvaltaren besluta om återvinning av vissa överlåtelser. Det innebär att det som har överlåtits återgår till gåvogivaren.

Gåvor till närstående som har fullbordats tre år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten kan återvinnas.

Måste jag skriva ett gåvobrev?

Vid exempelvis fastighetsöverlåtelser krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig.

I många fall räcker det däremot att gåvan i sig överlåts för att gåvan ska anses bindande. Men även om du inte måste skriva ett gåvobrev kan det vara bra. Framför allt om du ska ge bort något värdefullt.

Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för dig och mottagaren.

Du kan till exempelvis skriva att gåvan ska vara enskild egendom. Det innebär att mottagaren får behålla hela gåvan om han eller hon skiljer sig i framtiden.

Vad är formkraven för att ge bort en fastighet?

Oavsett fastighetens värde är det nödvändigt att uppfylla alla de formkrav som finns för gåva av en fastighet. Om samtliga formkrav inte är uppfyllda anses nämligen gåvan ogiltig.

Formkraven är:

 • Det måste finnas en skriftlig handling (alltså själva gåvobrevet).
 • Det måste framgå att gåvogivaren överlåter fastigheten till gåvomottagaren.
 • Gåvobrevet måste specificera hur stor andel av fastigheten som överlåts, exempelvis 50 eller 100 procent.
 • Både gåvogivaren och gåvomottagaren måste också skriva under gåvobrevet.

 

För att kunna få lagfart på fastigheten krävs även att gåvogivarens namnteckning bevittnats av två personer.

Hur beskattas jag om jag får en fastighet?

Om du får en fastighet övertar du gåvogivarens skattemässiga situation. Det kallas för kontinuitetsprincipen.

Det innebär att gåvogivarens anskaffningsvärde kommer att användas om du säljer fastigheten i framtiden, som om det vore ditt anskaffningsvärde.

Den kapitalvinst du kommer att beskattas för baseras alltså på den värdeökning som skett från att gåvogivaren köpte fastigheten till att du säljer fastigheten.

Är det möjligt att överlåta en fastighet som gåva mot viss betalning?

Ja, det är möjligt att i gåvohandlingen bestämma att viss betalning ska utgå. Om en sådan bestämmelse finns med ses en del av överlåtelsen som försäljning och en del som gåva.

Om betalningen för en fastighet överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas däremot hela överlåtelsen som en försäljning rent skattemässigt. Då behöver gåvogivaren betala kapitalvinstskatt och gåvomottagaren stämpelskatt.

Tänk även på att övertagande av lån ses som en betalning!

Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?

Tre formkrav gäller om en bostadsrätt ska ges bort som gåva:

 • Gåvobrevet ska vara skriftligt
 • Gåvobrevet måste specificera vilken bostadsrätt som avses
 • Gåvobrevet ska skrivas under av både givare och mottagare.

 

Någon bevittning krävs inte för att ett gåvobrev gällande bostadsrätt ska vara giltigt.

Däremot krävs alltid ett godkännande av den aktuella bostadsrättsföreningen för att gåvomottagaren ska kunna bli medlem i föreningen.

Gåvobrev

När du vill ge bort en värdefull gåva är det också värdefullt att skriva ett gåvobrev. Du kan göra det själv med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Alltid till fast pris. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Gåvobrev
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt gåvobrev

Skriv online
Du betalar i sista steget

Gåvobrev skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...