Gåvobrev

Bra att veta om gåvobrev

En äldre kvinna leker på golvet tillsammans med ett barn

Vikten av ett skräddarsytt gåvobrev

Att muntligen lova någon annan en gåva är inte bindande och den som lovat detta kan ta tillbaka löftet. Skriver gåvogivaren ett löfte om att ge bort något kan gåvogivaren inte utan vidare ta tillbaka löftet. Det går att ta tillbaka en gåva om det finns ett gåvobrev om gåvogivaren får en försämrad ekonomi eller om den som ska få gåvan beter sig illa mot gåvogivaren.

Hos oss kan du enkelt skriva ett gåvobrev som är särskilt anpassat för just gåva av fastighet, tomt, bostadsrätt, pengar, aktier, värdepapper, bil, båt eller konst. Ett gåvobrev som är anpassat för gåva av pengar, lämpar sig mindre bra för en gåva av fastighet. Det är nämligen stora skillnader på de juridiska krav som ställs för en gåva av värdepapper och de krav som ställs för gåva av fastighet. Det är därför viktigt att använda sig av ett situationsanpassat gåvobrev för att det ska bli juridiskt korrekt.

Vi skräddarsyr ditt gåvobrev utefter vad du vill ge bort. Du kommer att få besvara en rad olika frågor som är relevanta för att skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.

Gåva mellan makar

En gåva mellan makar som har ett högt värde bör registreras. När en make ger den andra maken en gåva som inte har ett högt värde, i förhållande till makens ekonomi, behöver gåvan inte registreras. Gåva mellan makar registrerades tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 registreras hos Skatteverket.

Du registrerar gåvan genom att skicka in gåvobrevet i original till Skatteverkets äktenskapsregister. Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. Det görs på denna blankett: Blankett för ansökan om lagfart.

Gåva till barn och barnbarn

Om du planerar att ge en gåva till ditt barn kan gåvan antas vara ett förskott på arv. Det innebär att gåvan kan komma att räknas av gåvotagarens framtida arv. Du kan genom ett gåvobrev bestämma att gåvan inte ska räknas som ett förskott.

Att gåva till ditt barn kan påverka det framtida arvet är en fråga få reflekterar över när gåvan ges. När du skriver gåvobrev hos oss online guidas du genom alla relevanta frågor med förklaringar till hur varje val påverkar din situation.

Om du planerar att ge en gåva till dina barnbarn och barnbarnens föräldrar lever vid ditt frånfälle, räknas inte gåvan som ett förskott på arv. Du kan genom ett gåvobrev bestämma att gåvan ska räknas som ett förskott på arv och på så sätt säkra att samtliga arvingar får lika stor del av arvet.

I vår guide hittar du mer information om gåvobrev.

Gåva mellan sambor

Sambolagen säger inget om hur gåvor mellan sambor ska hanteras. Ett gåvobrev bör därför skrivas. Tänk på att gåvobrev mellan sambor inte kan registreras hos Skatteverket, se därför till att det förvaras på en säker plats.

Är gåvan i form av fast egendom, som ett hus eller del av hus, ska dock mottagande sambo söka lagfart hos Lantmäteriet för att gåvan ska anses juridiskt korrekt.

För att något ska räknas som gåva, ska egendomen ha lämnats över till mottagaren, och att gåvan därefter inte kan nyttjas av givaren. Ett svårt villkor att uppfylla om egendomen finns i den gemensamma bostaden.

Skriv gåvobrev

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

 

Relaterade artiklar

Gåvobrev

När du vill ge bort en värdefull gåva är det också värdefullt att skriva ett gåvobrev. Du kan göra det själv med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Alltid till fast pris. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Gåvobrev
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt gåvobrev

Skriv online
Du betalar i sista steget

Gåvobrev skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte