Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Gåvobrev

Formkrav för gåvobrev

En familj i olika generationer går över en kulle tillsammans

Huvudregeln enligt svensk lag är att ett gåvobrevet ska vara skriftligt. Det räcker alltså inte med att bara säga muntligen att man ger bort en gåva. I stället måste gåvobrevet vara nedskrivet på papper eller i elektronisk form. 

Det finns dock ett undantag som säger att muntliga löften kan vara bindande om de gjorts inför tillräckligt många människor; att det ska ha kommit till "allmänhetens kännedom". Men i praktiken är det svårbevisat och ett skriftligt avtal är alltid att föredra för tydlighetens skull. Vid gåva av fastighet förutsätts dock alltid ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska vara giltigt.

För att gåvobrevet ska vara giltigt behöver det innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Dessa är:

  • En beskrivning av vad som överförs i gåvan, till exempel en fastighet eller en summa pengar.
  • Namn och personnummer på både givaren och mottagaren.
  • Datum för när gåvan överlämnades.

Det är viktigt att gåvobrevet är tydligt och detaljerat så att det inte uppstår oklarheter eller missförstånd. Om det finns specifika villkor eller restriktioner för gåvan, till exempel att mottagaren inte får sälja den vidare, måste detta också framgå i gåvobrevet.

Gåvobrevet måste även vara underskrivet av båda parter. Det innebär att både givaren och mottagaren måste skriva under dokumentet. Om en av parterna inte skriver under är gåvan inte giltig enligt svensk lag.

Slutligen är det viktigt att gåvobrevet är bevittnat om gåvan gäller fast egendom. Gåvobrevet ska bevittnas av två personer som inte är släkt med någon av parterna. Dessa personer ska vara närvarande vid undertecknandet av gåvobrevet och ska sedan skriva under dokumentet som vittnen. Detta görs för att säkerställa att gåvobrevet är äkta och inte har skrivits under hot eller tvång.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att gåvobrevet är skriftligt, innehåller obligatoriska uppgifter, är underskrivet av båda parter och bevittnat av två personer (vid gåva av fast egendom). Om alla dessa formkrav är uppfyllda är gåvobrevet giltigt enligt svensk lag.

Skriv gåvobrev

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev online eller tillsammans med en jurist via telefon eller videomöte. 

Om du väljer att skriva gåvobrevet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett individanpassat avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Relaterade artiklar