Hyra och hyra ut som privatperson

Får du bo kvar? Viktigt att veta om besittningsrätt

Besittningsrätt för dig som hyr en lägenhet

Besittningsrätt betyder att du som hyr en bostad i första hand har starkt skydd att få bo kvar. Du har ofta rätt att bo kvar så länge du vill. Hyr du i första hand får du besittningsskydd direkt och det som skulle kunna få dig vräkt från lägenheten är om du missköter lägenheten, får upprepade klagomål från grannar eller inte betalar din hyra.

Hyra i andra hand

Om du hyr i andra hand måste du ha haft bostaden under längre period än två år i följd för att få besittningsskydd. Det är ovanligt att du får bo kvar om den som har förstahandskontraktet vill flytta tillbaka till sin lägenhet.

Hyr du ut en bostad i andra hand kan du behöva ansöka hos hyresnämnden om hyresgästen inte lämnar lägenheten. Det är hyresnämnden som avgör vem som ska ha rätt att fortsätta bo i bostaden.

Avtala bort besittningsskyddet

Det kan vara bra att avtala bort besittningsskyddet om du ska hyra ut din lägenhet i andra hand under längre tid än två år. Denna överenskommelse måste göras i en annan handling än i hyresavtalet. Vissa sådana överenskommelser gäller bara om de godkänts av hyresnämnden. Har du gjort en sådan överenskommelse så betyder det att din hyresgäst måste flytta när avtalet upphör, eller efter uppsägningstiden. I det fallet kan inte rätten att bo i bostaden prövas av hyresnämnden.

Vad gäller privatägd bostad?

När du hyr ut din bostadsrätt eller villa, eller annan privatägd bostad så har din hyresgäst inget besittningsskydd alls. Har du en bostadsrätt ska din förening godkänna att du hyr ut den. Skulle föreningen säga nej kan du dock söka tillstånd hos hyresnämnden. Saknar du helt tillåtelse att hyra ut så kan du förlora din rätt till bostaden.  Ett undantag gäller fritidshus. Där får hyresgästen besittningsskydd efter hon eller han har hyrt boendet i nio månader i följd.

Har du en inneboende?

Har du en inneboende som hyr en del av din bostad, men alltså inte är sambo med dig, så får den personen aldrig besittningsskydd. Men hyr du ett möblerat rum får du besittningsskydd efter nio månader, så här är det viktigt att reda ut vilken typ av uthyrning det gäller. Läs mer på Sveriges Domstolar

Vad gäller när man är sambor?

Om du blir sambo med någon gäller istället sambolagen. Har du skaffat bostaden och bohaget innan ni träffades så är det inte samboegendom och du behåller alltså det som är ditt. Det som skaffats för gemensamt bruk ska ni dela på.

Det finns fall där sambon har fått ta över en hyresrätt trots att hon eller han inte stått på kontraktet. Då måste det finnas omständigheterna som är skäliga. Ofta handlar det om att ni har barn ihop och sambon kan visa att hon eller han har störst behov av lägenheten.

När man är gift är det andra regler

Även som gift kan ni ha hamnat i en situation där en av er står på kontraktet. Men här får den som har störst behov av lägenheten behålla den, vare sig båda står på kontraktet eller bara en av er. Är ni inte överens kan Tingsrätten genom en bodelningsförrättare avgöra vem som får bo kvar.

När slutar besittningsrätten att gälla?

  • När hyresgästen inte betalar hyran
  • När hyresgästen stör grannarna
  • När hyresgästen missköter sig
  • När huset ska rivas eller byggas om 
  • När den som hyr ut ett en- eller tvåfamiljshus ska bo i det själv eller ska sälja det.

Skriv hyresavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Hyresavtal för kontorsplatser

Läs mer om Hyresavtal för kontorsplatser
Skriv online
1494 kr
Prata med jurist
0 kr

1494 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt hyresavtal för kontorsplatser. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Hyresavtal för kontorsplatser skrivet av jurist till fast pris 3738 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte