Konsumenträtt

Köpekontrakt - viktigt vid bilköp mellan privatpersoner

En kvinna som kör bil

Tänk på detta innan köpet

Tänk på att du är skyldig att kontrollera att säljaren verkligen är ägare till bilen. Det enklaste sättet att göra det på är att ringa till Vägtrafikregistret.

Du är även skyldig att kontrollera att den nuvarande ägaren till fullo har betalat tidigare ägare för fordonet. Det är vanligt att fordon säljs på avbetalning med äganderättsförbehåll och då får de inte säljas utan långivarens godkännande. Om fordonet är köpt av säljaren efter den 1 oktober 2001 kan du kontrollera om det finns något äganderättsförbehåll registrerat för fordonet hos Vägtrafikregistret.

Om fordonet är köpt av säljaren innan den 1 oktober 2001 måste denna kontroll göras direkt med den tidigare ägaren. Du bör också begära att säljaren uppvisar kvitto på att fordonet är fullt betalt.

Du bör även kontrollera så att det inte finns några obetalda fordonsrelaterade skulder registrerade på fordonet. Med fordonsrelaterade skulder avses felparkeringsavgifter, trängselskatt och fordonsskatt. Fordonet kan nämligen tas i anspråk för att betala sådana skulder även om äganderätten övergått till någon annan. Förutom att fråga säljaren av fordonet kan du ringa till Transportstyrelsen för att kontrollera detta.

Som köpare ska du noggrant undersöka fordonets skick innan köpet. Om du då upptäcker fel och brister har du chans att få ersättning för dessa genom att förhandla ned priset. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fordonet går nämligen inte att få ersättning för i efterhand.

Anmäl ägarbyte till Transportstyrelsen

Ja, ni behöver även anmäla ert ägarbyte till Transportstyrelsen. Detta ska göras så snart som möjligt men senast 10 dagar efter att ni genomfört köpet. Anmälan kan ske på två olika sätt, antingen så fyller ni tillsammans i uppgifter om ägarbytet på fordonets senaste registreringsbevis och skickar in det per post till Transportstyrelsen eller så gör ni detta via Transportstyrelsens app "Mina fordon". Köparen ansvarar för att ha en trafikskadeförsäkring från och med dagen då fordonet bytt ägare.

Köparens rättigheter om fel på varan dyker upp

En viktig utgångspunkt vid köp av begagnade varor är att få med en beskrivning av varan i avtalet. Annars kan det vara svårt att vända sig till säljaren med fel. Om varan specificerats i avtalet och sedan visar sig avvika från beskrivningen kan köparen reklamera felet. Alla fel som inte är obetydliga ger köparen rätt att rikta vissa krav mot säljaren; avhjälpande – en rätt för köparen att få fel reparerade, omleverans, prisavdrag motsvarande kostnaden för reparation och vid mer betydande fel, möjlighet att få avtalet att hävas.

Om avtalet hävs ska varan och betalning gå åter och båda parter få tillbaka vad de gett den andra parten. Köparen måste meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet och senast inom två år från köpet.Om leveransen/överlämnandet är försenad/försenat kan köparen, om förseningen innebär betydande problem för köparen, få avtalet att sluta gälla.

Åtgärder i samband med köpet

Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med att det som sålts ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras, samma sak gäller en avställd motorcykel som säljs och som ska tas i trafik igen. Det är bra att ta upp den typen av nödvändiga åtgärder i avtalet.

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Köpekontrakt - Bil

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Köpekontrakt - Bil
Köpekontrakt - bil skrivet av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte