Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Samäganderättsavtal

Äga sommarhus tillsammans: juristens bästa tips

Ett somrigt torp med ett rött trähus

Att äga sommarhus med släkt eller vänner är vanligt och om det fungerar bra är de positiva effekterna många. Men tyvärr ger ett gemensamt ägande ofta upphov till konflikter. Enligt en av Lexlys jurister, finns det flera fallgropar som det är viktigt att vara medveten om.

– Om man samäger ett hus måste man ha en samsyn kring det man äger. När det gäller sommarhus är det inte ovanligt att det har funnits i en släkt länge och att delägarna därför har starka känslor kring huset. Det betyder att det finns en stor risk att bråk uppstår, förklarar juristen. 

Här uppstår konflikterna

Den första heta potatisen brukar vara hur man ska nyttja egendomen. Det är lätt att bli oense om vilka veckor man ska vara där, och – om det finns flera hus – vem som ska få bo i vilket.

– Sedan kan det också finnas olika ambitioner. Någon kanske vill renovera medan en annan inte ser det som nödvändigt eller så hamnar man i en konflikt kring om man exempelvis ska bygga en bastu eller inte, säger juristen och fortsätter:

– Det är också vanligt att bråka om vem som ska sköta underhållet och hur man gör med exempelvis städning av fastigheten. Man måste också komma överens om hur kostnader för bland annat el och värme ska delas upp.  

Lösningen på problemet

Juristen menar att allt går att lösa på ett smidigt sätt om man sätter sig ner i ett tidigt skede och skriver ett samäganderättsavtal.

– Utan ett sådant avtal är det samäganderättslagen som gäller. Den säger att man nyttjar egendomen utefter ägandeandelar. Enligt samäganderättslagen kan en delägare som vill sälja sin del gå till domstol och kräva att hela egendomen säljs på en offentlig auktion om de andra delägarna inte vill eller kan köpa ut hen. Det är för att man ska kunna tvinga fram en auktion i ett låst läge – och det är exempelvis sådant som man kan skriva bort i ett samäganderättsavtal.

Viktigt: Äktenskapsförord och testamente

Enligt juristen är det också viktigt att alla delägarna skriver ett äktenskapsförord och ett testamente för att undvika att få in fler delägare i huset vid en skilsmässa eller ett dödsfall – en mycket vanlig källa till bråk.

Ett exempel: Martin äger ett sommarhus med systern Anna. Martin avlider, och har inte skrivit testamente eller äktenskapsförord. Hans hustru ärver då Martins del. Hon gifter om sig vilket innebär att hennes nya man blir delägare, och i förlängningen både Annas och nya makens barn (om de inte skriver äktenskapsförord).

– Man kan skriva att andelen går till övriga delägare. Antingen genom att se till att de andra får rätt till att i första hand köpa ut arvingar eller att man helt enkelt skriver att de andra delägarna ska ärva ens andel. Tänk på: Väljer man det sistnämnda alternativet kan det bli en del diskussioner med barnen eftersom de alltid har rätt till sitt arv.

Viktigt att få med i avtalet

Juristen tycker inte att ett samägandeavtal ska vara alltför detaljerat – men att det är bra att komma överens om att man till exempel ska ha en gemensam städdag två gånger per år och att man ska dela lika på löpande kostnader. Sedan är det inte ovanligt att man skapar en förvaltningsplan för att bestämma vilka förbättringar som ska göras, när de ska genomföras, vad de får kosta och vem som ansvarar för dem.

– Allt handlar om att sätta sig ner och prata om det man tycker är viktigt, och att sedan kunna kompromissa. Vissa kan känna sig obekväma med att skriva ett avtal och då är det som bäddat för att konflikter uppstår en dag. Ibland blir de så pass djupgående att man slutar att prata med varandra, säger juristen och tillägger:

– Finns det svart på vitt hur man har tänkt har man alltid det att falla tillbaka på – och har då bättre förutsättningar för att hålla sams. 

Johan: “Det har redan lett till gräl och slitningar”

47-åriga Johan i Stockholm har erfarenhet av flera konflikter om sommarhus. Johan och hans fru äger 25 procent av ett hus som funnits länge i hustruns släkt. De äger sommarstället tillsammans med Johans svärmor, svågern med familj och svägerskan med familj. Alla äger var sin fjärdedel.

– Det svåraste med att äga tillsammans är att vi har olika syn på vad vi ska lägga pengarna på. Jag tycker vi bör lägga om taket medan min svägerska hellre vill köpa nya vitvaror, som ett exempel. Det blir också konflikter om arbetsbördan: vem som bidrar till underhållet av tomt och hus.

Att undvika konflikter är svårt, tror Johan:
– Ofta handlar det om smågrejer som skapar agg och irritation, men så gott som alltid är pengar inblandade. Det handlar också om att man har olika syn på saker, allt från hur rent stället ska vara till om man tycker att det är okej att låna eller hyra ut huset.

I Johans släkt finns också en fejd om ett annat sommarhus – ett bråk som hamnat i tingsrätten:
– Två syskon kommer inte överens, och båda vill köpa ut den andra. De pratar inte med varandra längre, och kommer nog aldrig att göra det.

Johan berättar om ett tredje sommarställe som hans kompis nyligen ärvde då mamman dog.

– Mamman ägde stället med sin bror, så nu ska min kompis plötsligt samsas med sin morbror som alltid bott i det stora och fina huset på tomten medan mamman nöjde sig med det lilla som är sämre utrustat. Det har redan lett till gräl och slitningar.

Vanliga konflikter vid samägande – och vad som gäller i svåra situationer

Oönskad delägare

Du och dina syskon äger ett sommarhus tillsammans och du bestämmer dig för att skilja dig. Om du inte har skrivit ett äktenskapsförord där sommarhuset står som enskild egendom har din make eller maka rätt till halva din ägarandel. Det gäller dock inte om du är sambo och väljer att separera eftersom en sambo inte har rätt till ditt sommarhus.

En av er blir sjuk

Om en av delägarna blir sjuk och inte längre är kontaktbar hamnar ni andra i ett låst läge. Det enklaste sättet att lösa situationen på innan den har uppstått är att skriva en framtidsfullmakt, som bör ges till någon utomstående om ni skulle vilja köpa ut den som är sjuk. Detta för att undvika en jävsituation.

Vem ska ha det finaste huset?

Fastigheten har flera hus och ett av dem är större och finare än de andra. Hur bestämmer ni vem som ska få bo där? En lösning är att turas om att bo i huset. Hur upplägget ska se ut bestämmer ni i ett samägandeavtal.

Skriv samäganderättsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett samäganderättsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar

Samäganderättsavtal - Lös egendom

Här kan du enkelt skriva ett samäganderättsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Samäganderättsavtal - Lös egendom
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samäganderättsavtal skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte