Samäganderättsavtal

Bra att veta vid gemensamt ägande

En grupp vänner som äter middag utomhus

Så här säger lagen

Samägande uppstår när minst två personer äger något tillsammans eller får ärva egendom tillsammans. Om delägarna inte skriver något avtal mellan sig är det samäganderättslagen som gäller.

Bra att veta är att samäganderättslagen säger att alla beslut som rör egendomen i sin helhet ska fattas i enighet, vilket innebär att en delägare aldrig kan ta ett sådant beslut utan de andra delägarnas samtycke. Skulle det vara så att ägarna inte kommer överens är det dock enligt samäganderättslagen möjligt för en av delägarna att efter en tid kräva att hela egendomen ska säljas på offentlig auktion. I praktiken innebär det ofta att egendomen säljs till underpris och för att undvika den här situationen går det att avtala bort möjligheten att begära försäljning på offentlig auktion.

Om inget annat skrivits fördelas vinst från försäljning av samägd egendom i förhållande till respektive delägares andelsinnehav. Samma princip gäller för kostnader, exempelvis reparationskostnader eller hyra. Kostnaderna fördelas mellan delägarna i förhållande till hur stor del de äger i egendomen. Finns det fyra delägare och inget annat avtalats, betalar de 25 % var av kostnaderna, om de äger lika andelar.

Undvik onödiga konflikter med ett skriftligt avtal

Med hjälp av ett samäganderättsavtal kan ni undvika onödiga konflikter och oklarheter. Det är en stor fördel med ett skriftligt avtal eftersom risken annars är stor att ord står mot ord vid meningsskiljaktigheter. Med ett skriftligt avtal blir det enkelt att bevisa vad ni kommit överens om.

Viktiga frågor som tas upp och regleras i ett samäganderättsavtal är till exempel:

  • Hur nyttjandet av egendomen ska se ut – ska det till exempel vara okej att hyra eller låna ut egendomen till utomstående?
  • Hur ska kostnader fördelas? Vilka typer av kostnader ska prioriteras framför andra?
  • Ska en person ha huvudansvaret för att se till att fakturor och dylikt blir betalda? Ska personen få någon ersättning för det?
  • Ska delägarna spara pengar i ett gemensamt konto för egendomens kostnader?
  • Ska möjligheten att begära försäljning på offentlig auktion finnas kvar eller inte?

Skriv samäganderättsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett samäganderättsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Samäganderättsavtal - Lös egendom

Här kan du enkelt skriva ett samäganderättsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Samäganderättsavtal - Lös egendom
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samäganderättsavtal skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte