Samäganderättsavtal

Att äga husdjur tillsammans

En hund och en katt leker

Vad säger lagen om husdjur?

Juridiskt sett är husdjur saker (lös egendom), precis som en bil eller en tavla. För de flesta känns det nog konstigt. En katt eller en hund blir ju oftast en mycket kär familjemedlem. Vad som händer med ett husdjur om ni går isär, beror på vilken sorts relation ni har.

Gifta par

När gifta skiljer sig görs en bodelning. Då räknas värdet på all egendom som är giftorättsgods ut, och ni får en halva var (hälftendelning). Husdjur räknas som giftorättsgods. Den som är registrerad ägare har rätt att be om att få djuret på sin halva (lott) av giftorättsgodset.

Sambor

Sambor bodelar också när de separerar, men husdjur ingår inte i bodelningen. Om ni köpt en hund tillsammans gäller istället lagen om samäganderätt. Det betyder att ni måste vara överens för att kunna ta beslut som rör hunden.

Vänner

Lagen om samäganderätt gäller också för vänner som äger ett husdjur tillsammans. Även om ni blir ovänner måste ni ta alla beslut som rör ert husdjur gemensamt.

Om ni inte kan komma överens

Om ni inte kan enas om hur ert husdjur ska tas om hand, kan ni be någon annan bestämma (utse en god man) över djuret tills ni kommit överens.

Om det gått lång tid utan att ni kommer fram till en lösning, kan någon av er begära att ert djur ska säljas på offentlig auktion. I praktiken betyder det att den av er som har mest pengar kommer att kunna köpa djuret.

Kom överens i förväg!

När ett förhållande tar slut, kan det vara svårt att prata om hur ni ska göra med ert husdjur. Därför är det bra att ta beslut om allt viktigt kring djuret redan när ni skaffar det.

Några exempel på vad ni ska komma överens om:

  • hur ni ska dela på alla kostnader
  • hur ni ska få umgås med djuret
  • hur djuret ska skötas.

Fler fördelar med avtal

I avtalet kan ni också bestämma att ingen av er ska kunna kan kräva att djuret ska säljas på en offentlig auktion. I ett avtal blir allt ni bestämt klart och tydligt, och risken för missuppfattningar och bråk minskar. Den största fördelen är att någon ni båda tycker mycket om är skyddad om ni ägare blir oense i framtiden.

Relaterade artiklar