Samäganderättsavtal

Allt om samäganderättsavtal

Endast vid nödvändiga och brådskande åtgärder behöver inte alla vara delägare vara överens. Kan delägarna under en längre tid inte komma överens om frågor angående egendomen måste en utomstående utses att sköta egendomen (en så kallad god man). Dessutom kan varje delägare genom tingsrätten tvinga fram beslut om att den gemensamma egendomen ska säljas.

Uppdelning av egendomen

Om inte annat bestämts, till exempel av en gåvogivare, den som testamenterat egendomen, eller genom delägarnas avtal när de köpt egendomen, ska varje delägare ha lika andelar i egendomen. Exempelvis äger varje delägare 25% av egendomen om det finns fyra delägare. Eventuell vinst fördelas efter andelarna, liksom delägarnas bidrag till löpande kostnader för egendomen.

Samäganderättsavtalets betydelse

För att undvika bråk mellan delägarna och/eller för att ha andra villkor är de som finns i lag bör ett samäganderättsavtal skrivas.

Genom ett samäganderättsavtal kan delägarna bland annat bestämma hur stor andel varje delägare ska erhålla, vem som ska sköta frågor om egendomens skötsel och skyldighet för delägare att först erbjuda övriga delägare att köpa dennes andel i det fall en delägare vill sälja sin andel. Ett samäganderättsavtal klargör delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och onödiga, dyra och utdragna tvister undviks.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på samäganderättsavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från vår tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys samäganderättsavtalet utifrån dina förhållanden och det är garanterat juridiskt korrekt. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Skriv samäganderättsavtal

Hos oss kan du enkelt skriva ett skräddarsytt samäganderättsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

 

Relaterade artiklar

Samäganderättsavtal - Lös egendom

Här kan du enkelt skriva ett samäganderättsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Samäganderättsavtal - Lös egendom
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samäganderättsavtal skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte