Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Samäganderättsavtal

Låt inte pengar förstöra er relation

En grupp människor på en segelbåt ler och tittar in i kameran

Det är en stor fördel med ett skriftligt avtal eftersom risken annars är stor att ord står mot ord vid meningsskiljaktigheter. Med ett skriftligt avtal blir det enkelt att bevisa vad ni kommit överens om och ni slipper onödiga konflikter.

Exempel på vad som kan regleras i ett samäganderättsavtal

  • Hur nyttjandet av egendomen ska se ut – ska det till exempel vara okej att hyra eller låna ut egendomen till utomstående?
  • Hur ska kostnader fördelas? Vilka typer av kostnader ska prioriteras framför andra?
  • Ska en person ha huvudansvaret för att se till att fakturor och dylikt blir betalda? Ska personen få någon ersättning för det?
  • Ska delägarna spara pengar i ett gemensamt konto för egendomens kostnader?
  • Ska möjligheten att begära försäljning på offentlig auktion finnas kvar eller inte?

Trygga dig som medlåntagare

Har du hjälpt en anhörig eller vän genom att ställa upp som medlåntagare? När du står på ett lån du inte själv tagit del av bör du säkra dig genom att skriva ett regressavtal.

Något som få vet om eller tänker på är att om du tar ett lån tillsammans med någon är du och den andra låntagaren i regel solidariskt betalningsansvariga för lånet. Solidariskt betalningsansvar innebär att ni båda, var för sig, ansvarar för hela summan gentemot banken. Banken kan alltså kräva dig på hela lånesumman, även om ni båda står på lånet tillsammans och oavsett vem av er som använt pengarna. Om du tvingats betala tillbaka hela lånesumman själv har du som huvudregel dock rätt att i efterhand kräva halva kostnaden från den andra låntagaren.

Om avsikten var att den andra låntagaren skulle använda hela eller större delen av lånet själv, behöver du ett avtal som bevisar det, så att du kan få tillbaka det du har tvingats betala till banken. Det gör du enklast genom att skriva ett regressavtal.

Låna ut pengar tryggt och säkert

Skuldebrevet är ett skriftligt bevis på att du lånat ut pengar och genom det skapar du bästa förutsättningarna för att få tillbaka de utlånade pengarna i tid.

I skuldebrevet kan du reglera vilka eventuella räntor som tillkommer och hur återbetalningen ska ske. Den som skapar skuldebrevet bestämmer hur och när skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på begäran från den som lånat ut eller på ett visst datum. Man kan även bestämma att skulden ska delbetalas.

Skuldebrevet gäller endast pengar och fungerar helt enkelt som ett kvitto för den som lånat ut. Utan skuldebrev kan det bli svårt att få tillbaka pengarna om en tvist skulle uppstå, därför är det viktigt att skriva ett skuldebrev redan från början.

Relaterade artiklar

Samäganderättsavtal - Lös egendom

Här kan du enkelt skriva ett samäganderättsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Samäganderättsavtal - Lös egendom
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt samäganderättsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samäganderättsavtal skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte